Doc-TV

Hvis ikke menneskene tar sin skjebne i egne hender vil de bli lammet av en form for fatalisme og miste sine liv. Vi er ikke de første mennesker i historien som overmannes av krefter som synes mye sterkere enn oss. Men de er sterke så lenge vi lar dem være det.

Vår største motstandere er ikke islam, men våre egne myndigheter som støper om virkeligheten til et wokeland. Det er visse ting du har lov å si, andre du må tie om.

Historien om 16-årige Elin som ble voldtatt av Ahmed (15) bør ikke slippe tak i deg. Du bør huske den, for slike hendelser har en rekke premisser som må oppfylles for at voldtektene skal skje og dernest – for at han straffes med et par måneders fengsel og samfunnsstraff for å ha ødelagt et liv.

ANNONSE

Godheten – at afghanske gutter på 15 er barn – er ondskapens beste forbundsfelle.

Staten vil at asylsøkere hvor det er tvil om alderen skal få røntgenfotografert hendene. Men det motsetter leverandørene seg. Det er lagt et politisk tabu på slik praksis og ingen vil bryte med “linja”.

Utlendingsdirektoratet ønsker å ta røntgenbilder av asylsøkeres hender for å fastslå alderen deres. Det vil imidlertid ingen røntgenleverandører være med på.

– Vi kommer ikke til å inngå en avtale. Uansett hvor mange millioner den kan være verdt, sier administrerende direktør Baber Qazi i Unilabs til NRK.

Han sier slike bilder kan føre til feilslutninger som vil få store konsekvenser. I 2018 sa Unilabs opp den daværende avtalen med Utlendingsdirektoratet (UDI). Siden da har ikke asylsøkeres hender blitt satt under et røntgenapparat. I stedet er mer enn 380 personer vurdert med en metode som strider mot nasjonale anbefalinger.

I tillegg til Unilabs har heller ikke Sykehuset Østfold eller Evidia ønsket å gi et tilbud til staten. Legeforeningen har frarådet sine medlemmer å delta i undersøkelsen siden 2010.

Her er det snakk om en kamp om definisjonsmakten innad i helsevesenet. Etter hvert som folk med utenlandsk bakgrunn vinner større innflytelse kan det bli flere saker som fremmes: Retten til hijab er allerede vunnet. Det er ikke velkomment å snakke om eventuelle spenninger som måtte oppstå i et arbeidsmiljø.

Etterhvert vil rettsvesenet også komme under press. Stadig flere advokater har utenlandsk bakgrunn.

Det er ikke lov å spørre: Hvem vinner, hvem taper? Det ligger implisitt i saksfeltet at det er folk med utenlandsk bakgrunn som har størst rett til å vinne frem.

Men er det ikke sårbare grupper som skal beskyttes mest? Er ikke det Elin som fikk livet ødelagt? Men ingen snakker om Elin. Dommen mot gjerningsmannen er en hån mot alle norske jenter. Forstår norske foreldre det?

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

ANNONSE

Mest læst

Dumhedens triumf