Video 1

David Wood forklarer hvorfor tilsynelatende ikke-troende muslimer som røyker, drikker, spiser svinekjøtt, går på disko og har sex brått blir radikalisert (og selvradikalisert) før de begår jihadterror. De som fortsatt hevder at disse muslimene ikke var religiøse, og at terroren derfor ikke har noe med islam å gjøre, bør lytte ekstra godt.

ANNONSE