Kommentar

Poul Christian Matthiessen og Gunnar Viby Mogensen skisserer den store ramme som bestemmer Europas fremtid. Hvis europæiske ledere ikke vil lytte, vil kontinentet bli rendt over ende. Simple as that.

En stor del av vore ledere har en rød baggrund, eller er fodret med sosioøkonomiske determinanter. Ligevel klarer de ikke at forholde sig til tall, store tall, i Europas umiddelbare nærområder. Til trods for at bølgen av migranter i fjor, ændret europæisk politik. Hvordan tror de at de skal kunde højrefløyen stangen hvis de ignorerer denne trudsel? Klagesangen over at Norbert Hofer blir symbolsk president i Østerrige, bærer preg av magtesløshed.

I dag kommer hovedparten af de ikke-vestlige immigranter til Europa fra Afrika og Mellemøsten. I begge disse områder er der indtruffet en meget stærk stigning i antallet af indbyggere. Omkring 1950 boede der kun 230 mio. mennesker i Afrika. I dag er antallet af indbyggere steget til 1,2 mia., hvoraf mere end halvdelen er muslimer. Baggrunden for den voldsomme vækst i Afrika er den hurtige sænkning af dødelighedsniveauet efter Anden Verdenskrig i kraft af introduktionen af vestlig medicinsk teknologi, som imidlertid ikke medførte en tilsvarende hurtig ændring af samfundets normer mht. fertiliteten. Resultatet er i dag en moderat dødelighed og en fertilitet på knap fem børn pr. kvinde. Dette optræder sammen med en andel af børn og unge under 15 år på 40 pct. I Europa er andelen kun 20 pct. Selvom der måtte ske en vis nedgang i fertiliteten, vil de unge afrikanske kvinder i de kommende år rykke ind i de fødedygtige aldre og dermed medføre store børnetal.

Substitutt

Er det slig at den maniske fokusering på “ytre højre” er et substitutt for den bekymring for fremtiden der ligger i tallene for befolkningsvæksten og de fallerede stater de bor i?

ANNONSE

Ifølge FNs seneste befolkningsfremskrivning forventes befolkningen i Afrika at vokse til 2,5 milliard i 2050, og bliver derved fem gange større end befolkningen i EU, som fortsat kun udgør omkring en halv milliard mennesker. Også tilvæksten i Mellemøsten skønnes at blive betydelig.

Afrika og Mellemøsten er i dag præget af social og religiøs uro, lav levestandard, høj arbejdsløshed og manglende uddannelsesmuligheder for ungdommen, især kvinder. Derfor vil mange af indbyggerne i disse lande overveje mulighederne for et liv i Europa.

Det er den store rammefortælling. Professor-titlene beskytter forfatterne mod anklager om fremmedfrygt. Et uudtalt comme il faut har gjort demografi til et sensitivt område. Den der taler om fødsler insinuerer at nogle er bedre end andre. Slik lyder elitens ordre.

Den europæiske konsensus klynger sig til forestillingen om syriske krigsflygtninge:

Af de mange asylansøgere, som i 2015 fik deres sag færdigbehandlet i EU, var det halvdelen, som fik deres ansøgning forkastet, og således blev betragtet som økonomiske flygtninge. Det skete, selv om man i en række tilfælde ikke kræver individuel forfølgelse for at blive anerkendt som flygtning, men kun at der har hersket krigslignende tilstande i landet.

En tredel sa de var fra Syrien. Det er stor omsætning av syriske id-papirer. Den som sier han er fra Syrien får blive.

Hvis man ønsker at blive bedraget

Europa synes trætt. At skulle ta itu med at skille de ægte fra de uægte flygtninge er for besværlig. Det ville kræve magt og en betydelig mengde vold. Europa har ikke mave til nogen af delene og lar dem heller bli. Selv når de får afslag.

Man kan ikke fortænke mennesker i ikke-fungerende samfund at de vil til europæiske velferdsstater:

 ønsket og håbet om at komme til et land, som i højere grad kan opfylde familiens ønske om en højere levestandard, tryghed og et godt undervisnings-, sundheds- og socialsystem. Men da mulighederne for indvandring i Europa er begrænsede, anvendes asylargumentet som adgangskort. Det passer jo også sammen med, at mange asylansøgere har meget bestemte ønsker om, hvilket land de ønsker at få asyl i.

Det ligger mange penge i migrationsindustrien. Den er på kort tid blevet big business. Det som driver migranterne er håbet om en fremtid der får preg af fata morgana. De ser Vesten på TV, på deres telefoner. De vil dit hvor der er overflod.

I mellem står grådige og skruppelløse mellemmænd. Tilstrømmingen er så stor at denne mafiaen kan tillade sig hvad som helst. Selv at slå migranterne der ikke kan betale i hjel og sælge deres organer til rige arabere på jagt efter donorer.

Hodejægere

Detaljerne er helt grusomme. The Times skrev mandag:

African migrants in Libya who can’t pay for their sea passage to Europe are being killed and sold for $15,000 to Egyptians who harvest their organs for resale, a former trafficker has claimed.

The allegations were made by Nouredin Atta, an Eritrean people smuggler who has become an informant since he was arrested by Italian police last year.

“These Egyptians arrive equipped to remove organs and take them away in thermal bags,” he said.

Mr Atta provided information that led to 38 arrests and the seizure of €526,000 from a perfume shop in Rome that was secretly being used by traffickers as a front.

Mr Atta collaborated with police after the drowning of 360 migrants in 2013 off the island of Lampedusa. He claimed: “There have been too many deaths in the sea.”

His organ harvesting claims support previous evidence that migrants’ body parts are being sold. Images have circulated on social media depicting the bodies of nine Somali migrants found on an Egyptian beach in April with gruesome scars, suggesting that organs had been removed.

Bedouin tribes in the Sinai region of Egypt have long been accused of drugging migrants who cannot pay traffickers before Egyptian doctors remove their corneas, livers and kidneys and sell them to wealthy Arabs.

The migrants are left to die and dumped in wells. “It’s like spare parts for cars,” one Bedouin told reporters.

Det historien fortæller er at disse “menneskeæderne” har slået rod i Europa, i Roma, og man må formode at der i den andre enden befinder sig professionelle kirurger og hospitaler, i land i Golfen. Slik vikles Europa ind i en blodig trafik, et aspekt af de åbne grænser.

Selvdrivende

Når antallet migranter når et vidst nivå vil det bli selvdrivende.

Efterhånden som der dannes etniske brohoveder i modtagerlandene, vil de fremmede i disse områder bevare forbindelsen til deres hjemlande og kunne forsyne potentielle emigranter i hjemlandet med oplysninger om det forjættede Europa, og om hvordan man kan slippe ind i modtagerlandet som asylansøger. Fremgangsmåden er ikke ukendt i historisk perspektiv. Danskere som emigrerede til USA før Første Verdenskrig sendte »prepaid tickets« hjem til slægtninge og venner. Forskellen mellem dengang og nu er blot, at mens danskerne var umiddelbart ønskede i USA og havde samme kultur som modtagerlandet, er der på den ene side mellem Afrika og Mellemøsten og på den anden side Europa tale om meget forskellige kulturer.

migrant

En afrikansk kvinde ser ind mod Messina, søndag 25.juni efter at ha blevet reddet fra drukningsdøden sammen med 650 andre.

 

ANNONSE