Kommentar

Hvorfor er det forholdsvis beskedne antal bådmigranter i Middelhavet en så varm politisk kartoffel i Europa? Fordi disse mennesker bare er fortroppen til et dramatisk højere antal på vej bagefter. Alt peger i retning af masseudvandring fra Afrika syd for Sahara til Europa, men disse udsigter er det nærmest tabu at snakke om.

Sådan lyder en nådesløs politisk analyse af europæisk politik fra den amerikanske journalist Christopher Caldwell i National Review i forbindelse med at Stephen Smiths bog om afrikansk migration er udkommet på engelsk: The Scramble for Europe: Young Africa on its way to the Old Continent.

Caldwell, som Document-læsere kender for udgivelsen af Betraktninger over revolusjonen i Europa, bemærker at hele Italien i sommer fulgte nervekrigen som foregik mellem indenrigsminister Matteo Salvini og den tyske Sea Watch-kaptajn Carola Rackete om 42 afrikanske migranter. Det blev også en stor sag i Tyskland.

ANNONSE

For Caldwell giver grunden sig selv:

If Rome and Berlin have been transfixed by a nautical incident involving only a few dozen African seafarers, it is for a simple reason: There are a billion more where those came from. And how Europe addresses African migration is going to determine what the population of the continent looks like a generation from now.

I henhold til FN´s befolkningsprognoser vil Afrikas befolkning stige fra dagens 1,2 milliarder mennesker til 2 milliarder inden 2040, for derefter at stige til 4 milliarder inden udløbet af århundredet. Samtidig går Europas befolkning ned. Befolkningsstigningen i verden vil i al hovedsag ske syd for Sahara. Migrationstrykket derfra mod Europa vil blive meget større end det har været fra Nordafrika og Mellemøsten, skriver Caldwell, som mener Salvini lykkes politisk fordi han griber fat i dette:

Salvini owes his rise — and his party’s mighty victory in May’s elections to the European Union parliament — to his willingness to address African migration as a crisis. Even mentioning it makes him almost alone among European politicians. Those who are not scared to face the problem are scared to avow their conclusions.

Stephen Smiths bog, en amerikansk journalist som i lang tid har været Afrika-korrespondent for franske medier som Le Monde og Libératon, indeholder en række tankevækkende fakta om befolkningsudviklingen i Afrika.

Smith begins by laying out some facts. Africa is adding people at a rate never before seen on any continent. The population of sub-Saharan Africa alone, now about a billion people, will more than double to 2.2 billion people by mid-century, while that of Western Europe will fall to a doddering half billion or so.

The closer you look, the more disorienting is the change. In 1950 the Saharan country of Niger, with 2.6 million people, was smaller than Brooklyn. In 2050, with 68.5 million people, it will be the size of France. By that time, nearby Nigeria, with 411 million people, will be considerably larger than the United States. In 1960, Nigeria’s capital, Lagos, had only 350,000 people. It was smaller than Newark. But Lagos is now 60 times as large as it was then, with a population of 21 million, and it is projected to double again in size in the next generation, making it the largest city in the world, with a population roughly the same as Spain’s.

Udvandringen fra Afrika syd for Sahara over Middelhavet til Europa er fremdeles relativt lille, bemærker Caldwell, måske 200.000 personer om året. Men bare det at begrænse udvandringen til dette niveau kræver en ihærdig indsats. Og kravene vil bare stige efter som Afrikas befolkning stiger og de afrikanske diasporaer i Europa gør det samme. Salvini er populær fordi han siger lodret nej til alt dette.

Så hvor mange afrikanere vil der komme til Europa?

Smith gentager Paul Colliers observation af at velstandsstigning i Afrika også vil øge tilbøjeligheden til at udvandre til Europa. Han skuer tilbage i historien: 60 millioner europæere udvandret til Amerika mellem 1850 og slutningen på første verdenskrig, da vor verdensdel havde 300 millioner indbyggere. 10 millioner mexicanere udvandret til USA i løbet af én generation fra 1975, da landet havde 60 millioner indbyggere. Hvad sker når Afrika når 2 milliarder indbyggere?

It is anyone’s guess, and Smith uses figures cautiously. But he notes that if Africa’s development were to proceed on Mexican lines, Europe’s African-descended population might reach 150 million by mid-century.

150 millioner afrikanere i Europa ville naturligvis blive ensbetydende med afslutningen for den europæiske civilisation. Afrika og Europa ville efterhånden blive at sammenligne med Sydafrika, hvor tilværelsen bliver stadig vanskeligere for de hvide.

Mange snakker om den store risiko ved at begive sig ud på havet i en gummibåd. Men dette skræmmer ikke, for i dele af Afrika er et normalt liv forbundet med endnu større risiko:

Yes, thousands have drowned trying to cross the Mediterranean to Europe on rafts: The odds of death are about one in 300. But while that is a tragedy, it is not necessarily a deterrent: If you are a woman in South Sudan, your odds of dying in childbirth are one in 60.

Smith mener ikke, at der findes nogen fordele for Europa ved denne menneskestrøm, selv om der gøres forsøg på at bilde sig det ind, skriver Caldwell.

Europe does not need an influx of youthful African labor, Smith writes, because both robotization and rising retirement ages are shrinking the demand for it. Migrant laborers cannot fund the European welfare state. In fact, they will undermine it, because the cost of schools, health, and other government services that philoprogenitive newcomers draw on exceeds their tax payments.

Denne proces er, som de fleste kan se, allerede i gang.

Smiths bog var ukomfortabel for dele af den franske offentlighed, konstaterer Caldwell, som følger Frankrig tæt. Akademikere og intellektuelle blev dybt skandaliseret, og deres reaktion var lige så intellektuelt uredelig som den var forventet:

They have sought to denounce Smith, and to delegitimize his whole line of inquiry. Firing from the parapets of France’s credentialocracy, François Héran, a research director at France’s national demographic institute, INED, has made a project of discrediting Smith’s book outright, in both articles and interviews. Héran attacked as alarmist the highest of Smith’s five population scenarios, the one under which African migration would follow the Mexican pattern. Smith offered to debate him. Héran invited him instead to submit his objections to a peer-reviewed scientific journal.

En forsker ved Sorbonne-universitetet i Paris fulgte op og sagde at Smith hverken er antropolog, geograf, historiker eller demograf, for derefter at anklage ham for at være racist, xenofob, konspirationsteoretiker og højrevredet. Smith havde nemlig nævnt personer som Jean Raspail og Samuel Huntington.

Dette er de sædvanlige bagvaskelser, siger Caldwell, som mener at anklagen om højrevredet passer dårligt på Smith:

Any writer who holds any independent views on migration will quickly get used to being calumniated this way. It is still worth noting that if Smith is right-wing or anti-African, he has a funny way of showing it. He built his career with the battling daily Libération, at a time when the newspaper was midway between the Maoist worldview with which Jean-Paul Sartre founded it in 1973 and the American-style social-justice politics it espouses today. He is an academic at an American university, and he talks like one. He describes borders as “spaces of negotiation,” which is probably not what Matteo Salvini calls them.

Det er barnligt at affeje Smith på denne måde, skriver Caldwell. Han bruger officielle prognoser, han er højt uddannet, erfaren, belæst og berejst, og han kender Afrika bedre end sine kritikere. Desuden er migration et tværfagligt felt hvor ingen kan påberåbe sig eksklusiv indsigt.

Intellektuelle dyder viger pladsen for moralisme:

In our time the scholarly virtues — detachment, erudition, logic, graceful writing — strike certain partisans as unhelpful, even offensive. European political issues, like American ones, are increasingly matters of “values” and “rights” — whatever you call them, they are not up for negotiation.

Indtil nu findes der altså ingen reel debat om disse sager.

Alle, som bruger hovedet, forstår imidlertid, at udvandringen fra Afrika er en eksistentiel trussel mod Europa, og at det vil kræve store anstrengelser at forsvare vor verdensdel mod menneskestrømmen.

En skikkelse som Salvini forsvarer et Europa, vi ikke har råd til at miste, mens hans kritikere ikke gør det. Det er massiv hjernevask fra et formidabelt magtapparat af politikere, myndigheder, akademikere, skoler på samtlige alderstrin, medier, finansinstitutioner og NGO-er, som er til hinder for at endnu flere europæere kan erkende dette indlysende faktum.

Man må spørge sig selv, om mange europæere nok forstår hvad der står på spil, eller om de har forstået det og bestemt sig for at kapitulere på forhånd.

 

 

ANNONSE

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria