Kommentar

Nej, det er ikke 1. april…

“Dobbeltmorder og imamlærling modtager førtidspension” er overskriften på eb.dk 5. april 2023.
En 62-årig irakisk statsborger begik i 2008 et bestialsk dobbeltmord på to familiemedlemmer, og blev i maj 2009 idømt anbringelse på psykiatrisk afdeling samt udvist af Danmark for bestandigt.
Udvisningen blev ophævet af Landsret og Højesteret, da behandlingsmulighederne i Irak er så dårlige, at man vurderer, at det vil stride mod menneskerettighedskonventionen.
Menneskerettighedskonventionen – ja, så! Den er kostbar at danse med for danske skatteydere! Og står den ikke også til udvisning, for der er sket en del, siden den i 1950 blev vedtaget. Foretager man tåbelige dispositioner under dække af diverse konventioner med deraf følgende store økonomiske byrder for det danske samfund, burde man tage disse konventioner op til revision og afskaffe dem?
Men den irakiske dobbeltmorder læser nu til imam via internettet og har op til 12 timers uledsaget udgang hver dag. Og da han er psykisk syg med nedsat arbejdsevne, kan han ikke afsone normalt, og kan derfor komme på førtidspension. Smart..?
For ser De: Satsen for førtidspension lyder på 19.360 kroner om måneden. Og alt efter, hvornår han bliver udskrevet, kan denne irakiske statsborger sandsynligvis forlade systemet med en solid opsparing, betalt af danske skatteydere. ( eb.dk5.4. 2023)
Sagen omtales i det amerikanske Jihad Watch 6.4. 2023, hvor en læser har følgende rammende kommentar:
“Is there something in the water in Western Europe that clouds the brain and eyes of what Islam is? He should’ve been sent back to Iraq because under Islamic law it is a crime to kill other Muslims, unless they are family members then you can kill with impunity. I wonder how long these pensions to people who do not belong there, don’t work, and have a lots of children, will last once the Danish economy crashes?”
Ja, det må han nok sige, for vi er da helt til grin. Eller som Mikael Jalving skriver i en omtale af Kasper Støvrings bog “Fragmenter fra Malstrømmen”: “Vi åbner vort samfund for vores fjender, vi lader dem gå frit omkring, understøtter dem med kontanthjælp, uddeler pjecer og tilbyder terapi. Fjenden opfatter vi slet ikke som fjende, men som et offer, som et uoplyst, sygt eller kriminelt tilfælde. Vi hengiver os til narrebilleder«. Eller mere mystisk: “Den hvide dame, der nedkaldte ulykkerne, ses stadig snige sig omkring i det europæiske slot”. Mon ikke der hentydes til Angela Merkel?” (jp.dk 16.7. 2021)
“Wir schaffen das!”, sagde Merkel, da hun i 2015 åbnede grænserne, og titusinder af flygtninge rejste uregistreret ind i landet.
Alene i det første år kom over en million asylansøgere til Tyskland. For jo, Islam belongs to Germany, sagde Merkel ifølge Jihad Watch 16.03.2018. Og ikke nok med det mente fruen, at islam ikke var skyld i terrorisme. Tja, hvad skal man sige andet end, at man ligger, som man har redt. Merkels dødbringende fejltrin, som det også kaldes. I Frankfurt er tyskerne nu i mindretal. (Den Korte Avis 31.10.2022.)
Og Lars Løkke, som i dag er Danmarks udenrigsminister, stod skulder ved skulder med Merkel i migrantspørgsmålet. Det var hans udmelding kort efter, han var blevet genvalgt som statsminister på løftet om, at han ville “straks-bremse” strømmen af flygtninge. EU-lande, som nægtede at modtage migranter, skulle straffes, mente både Løkke og Merkel. (Newspeek 13.3. 2018).
Og som om det ikke er nok, tiltrådte Lars Løkke i 2018 Marrakech-aftalen, der ville sende nye strømme af migranter til Europa fra Mellemøsten og Afrika. Selv påstod Lars Løkke, af aftalen ville være en fordel for Danmark og ikke ville flytte et komma i dansk flygtningepolitik, hvilket fik politisk kommentator Hans Engell til at beskylde Lars Løkke for at lyve om konsekvenserne. (dit overblik.dk 10.12.2018)
Hvem kan have tillid til den udenrigsminister?
For ifølge Den Korte Avis (12.04.2023) er strømmen af illegale migranter fra Afrika og Mellemøsten nu så voldsom, at situationen i Europa er ved at udvikle sig til en ny regulær migrationskrise. Den italienske regering har indført undtagelsestilstand i seks måneder og anslår, at der på Libyens kyster står 700.000 migranter på spring for at komme over Middelhavet til Europa. Udlændingeminister Kaare Dybvad Bek taler om en regulær migrationskrise . Alligevel har han opgivet at arbejde for et dansk asylcenter i Rwanda, og taler om et asylcenter for alle EU-lande, hvilket kan tage år. Varm luft som sædvanlig.
Men man kan altid lempe vejen for migranterne. Derfor afskaffer den danske regering nu grænsekontrol mod Sverige og lemper mod Tyskland — en rigtig god dag for illegale migranter og omrejsende kriminelle. (Den Korte Avis 14.4.2023).
Har regeringen totalt mistet forbindelsen til virkeligheden… alt imens det fortsætter med at vælte ind i Europa med illegale migranter? Og så kender vi sangen..og følgerne for dansk økonomi, mens vi venter på Lars Løkkes “straks opbremsning”. …
Og for at blive i det absurde, skriver Jyllands-Posten 31.3., at politikere på Borgen har fået den idé, at der skal tælles mænd og kvinder på alle billeder og malerier i Folketinget, for også her skal der være tjek på kønsbalancen.
Et politisk flertal bestående af regeringspartierne SF, Enhedslisten, De radikale og Alternativet, har anmodet Tingets ledelse om at lave en opgørelse over, hvor mange billeder der forestiller henholdsvis mandlige og kvindelige politikere, samt hvordan kønsbalancen fordeler sig for kunstnerne bag værkerne. Fik De den?
Jo, for optællingen skal danne grundlag for en dybere debat om ligestilling i kunsten på Borgen og skal også omfatte buster, kunstinstallationer, friser og lignende. “Tudetosset”, mener De konservative om tællingen.
Man må håbe, at de flittige tællere husker at se resultatet i en historisk sammenhæng, hvad angår mænds og kvinders beskæftigelsesmuligheder gennem tiden frem til i dag.
Men naturligvis er det uhyre vigtigt at bruge tid og kræfter på at tælle billeder frem for at reparere det skrantende hospitalsvæsen, det danske forsvar..eller imødegå migrationsproblematikken.
Men som salig Preben Møller Hansen engang sagde: “Absolut ingen af de politikere, der i dag sidder i Folketinget, er fem potter pis værd for den danske befolkning. De er totalt værdiløse. De er deres egen lykkes smed”.
Jo, her går det godt, send flere penge…
Oprindelig i nordjyske.dk

 

 

ANNONSE

Mest læst

Dumhedens triumf