Kopierede/fra hoften

De svenske politi har hyret flere civile pasinspektører. I Malmø nægter en af disse til at ryste hænder med kvindelige kolleger. Han er muslim og hilser med hånden til hjertet.

Sagen har sat følelser i sving, men politiet ønsker ikke at gøre noget. Konklusionen er klar: Manden har gjort sit arbejde. Nægter man at ryste hænder med kvinder, så er det bare en del af den mangfoldighed, politiet bør ønske velkommen. Det hedder, at politiet rent faktisk har brug for mere mangfoldighed i deres rækker.

Sharia har allerede fået indpas i de svenske politiets rækker.

Ett infek­terat bråk har utbru­tit hos Grän­spolisen i Skåne. En civil–
anställd passkon­trol­lant vägrar att skaka hand med sina kvinnliga
kol­le­gor.


– Det är en hän­delse som orsakat en viss form av upp­stån­delse. Det har diskuter­ats av region­led­nin­gen och vår hat­brott- och mång­faldsstrateg är inkop­plad, säger infor­matören Eva-Gun West­ford.

Hon bet­onar att det inte finns några klagomål på man­nens arbetsin­sats som passkon­trol­lant.

– Han blev oer­hört led­sen av det inträf­fade. Slut­sat­sen om det här ären­det är att han inte gjort något fel. Vi inom polisen ska bejaka mång­falden, säger Eva-Gun West­ford.


– Det här är naturligtvis en känslig fråga för polisen, inte minst med tanke på diskus­sio­nen inom Miljö­par­tiet nyli­gen. Vi är Sveriges största myn­dighet och behöver ökad mång­fald, säger sky­ddsom­budet Fredrik Brokopp.

(Den svenske syn­ony­mord­bo­g viser, at bejaka betyder: bekräfta, affirmera, acceptera; vara pos­i­tiv till, välkomna)

SVT

ANNONSE