Cover

Károly Ferenczy (1862–1917)

Olje på lerret, 135 x 203cm, Det ungarske Nasjonalgalleriet, Budapest.

Bergprekenen finner vi i evangeliet etter Matthaeus, kapitel 5 til 7. Det er en ganske gammel tradisjon i vestlig kunst for å sette bibelske beretninger inn i den aktuelle samtid. Etter hvert ble interessen større for å lage en mer eller mindre “historisk korrekt” fremstilling. Men Ferenczy har satt det bibelske motiv i sin egen ungarske sammenheng.

Matthaeus 5, 3-11 (Dansk Bibel 1933)

Salige ere de fattige i Ånden, thi Himmeriges Rige er deres. Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales. Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden. Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes. Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed. Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud. Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn. Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres. Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld.

ANNONSE