Kunstbilde

756px-rembrandt_van_rijn_009_full_image_01
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Olje på lerret, 97 x 71,5 cm, Alte Pinakothek, München.

Nederlandsk titel: De geboorte Christi.

Teksten som illustreres, er hentet fra Lukasevangeliets annet kapitel, der vers 1-20 er kjent som Juleevangeliet, her etter Dansk Bibel 1933.

Og der var Hyrder i den samme Egn, som lå ude på Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord. Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed skinnede om dem, og de frygtede såre.  Og Engelen sagde til dem: “Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket. Thi eder er i dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By. Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe.” Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde: “Ære være Gud i det højeste! og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag! Og det skete, da Englene vare farne fra dem til Himmelen, sagde Hyrderne til hverandre: “Lader os dog gå til Bethlehem og se dette, som er sket, hvilket Herren har kundgjort os.” Og de skyndte sig og kom og fandt både Maria og Josef, og Barnet liggende i Krybben. Men da de så det, kundgjorde de, hvad der var talt til dem om dette Barn. Og alle de, som hørte det, undrede sig over det, der blev talt til dem af Hyrderne. Men Maria gemte alle disse Ord og overvejede dem i sit Hjerte. Og Hyrderne vendte tilbage, idet de priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, således som der var talt til dem.

ANNONSE