Kunstbilde

XKH141318
Caspar David Friedrich (1774-1840)
Olje på lerret, 18,3 x 24,5 cm, Kunsthalle Hamburg.
Tysk titel: Ziehende Wolken.

Caspar David Friedrich kretset i sine malerier rundt naturmotiver, fjell, skog og kyst, ofte med spor av menneskelige aktiviteter. Mange forstår hans malerier ikke bare som rene avbildninger, men som fortolkninger ut fra en romantisk grunnholdning til både liv og kunst.

ANNONSE