LEDER

Når partierne mødes efter påske for at diskutere radikalisering, vil Dansk Folkeparti at man tager udgangspunkt i hvad der skal til, og bagefter ser om det bryder med konventionerne Danmark har forpligtet sig på. Om de bryder med konventionerne får de heller vige.

Slik konkluderer formanden Kristian Thulesen Dahl, overfor Jyllands-Posten. Det er det første tegn på at DF virkelig vil force the moment. Forslaget lyder som et ultimatum.

»Når vi mødes efter påske, vil jeg gerne have, at vi har en almindelig brainstorming om, hvad der skal til for at få stoppet parallelsamfund og stoppet de moskeer, hvor der prædikes had til det danske samfund, og alle de andre eksempler, vi har set. Når vi så er færdige med det og har en række ideer til, hvad der skal gøres, kan det herefter afdækkes, om der i de forslag er noget, som kolliderer med en konvention. Og hvis der så er det, skal vi ikke lade den sunde fornuft, vi har udtrykt, stoppe af det,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Før valget talte Venstre også om at konventionerne er en spændetrøje. Men det gør de ikke længer. Nu sier partiet at konventionerne må overholdes. Det betyder i praksis at ingenting sker. En hel hær af aktører står klar til at torpedere hvert eneste forslag som vil gøre en forskel. Det er nog at se på aftalen EU-Tyrkiet, også den er for indskrænkende, ifølge asyllobbyen.

Vesten har i realiteten sat sig selv skakmat.

Når Thulesen Dahl våger udfordre Lars Løkke Rasmussen på konventionerne, kan han ikke bakke ud. Det er et enten eller.

Thulesen Dahl sier selv det er common sense mod “byråkraterne”. Det er rigtig at de som myrer undergraver ethvert forsøg på at ændre kursen. Men de handler på opdrag. En hel hær af organisationer og institutioner håndhæver deres mandat, og de vogter jaloux på at ingen bryder ud.

ANNONSE

Thulesen Dahl må være klar over at han går løs på selve magten i vores samfund. Er han forberedt?

Hvis man siger A må man være klar til at sige B:

»Konventioner og andre internationale aftaler er noget, et helt almindeligt flertal i Folketinget har påtaget sig som forpligtelse, og derfor kan et almindeligt flertal sige, at den forpligtelse vil vi ikke længere have. Vi bør skille tingene ad og ikke, som vi har gjort indtil nu, se dem i en sammenhæng.«

En aktuel sag er at tage statsborgerskabet fra imamen i Grimhøjmoskeen, Abu Bilal. Hvis man efter TV2s videoer ikke viser vilje til at handle, vil det bli tolket som at man kapitulerer. Det er en magtkamp som udspiller sig.

»Hvis Folketinget kan give domstolene bemyndigelse til at fratage et statsborgerskab, burde Folketinget også selv kunne gøre det,« siger han.

DF forestiller sig, at politikerne i fællesskab finder et katalog af forslag, som holder sig inden for grundlovens rammer, og først når politikerne er nået til enighed, skal de enkelte forslag vurderes op imod f.eks. konventionen om statsløse, flygtningekonventionen eller den europæiske menneskerettighedskonvention.

Skulle et forslag ikke overholde de internationale forpligtelser, skal politikerne ifølge DF være villige til enten at risikere en sag ved de internationale domstole, forsøge at få ændret konventionen i fællesskab med andre lande, eller helt at udtræde af en konvention for bagefter at genindtræde med et forbehold.

Venstre afviser en slik tilgang til problemerne. Når partiet så tidlig i processen stiller sig negativ, er det rene ord for pengene. Venstre up the ante, de øger indsatsen.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, afviser DF’s forslag:

»Det burde være en selvfølge for alle, at løsningsforslag, som vi drøfter, lever op til både grundloven og til Danmarks øvrige internationale forpligtelser. Vi er en retsstat, og det bliver rammen.«

Venstre afviser dermd DFs forslag før det har kommet på bordet.

Så er det sanhedens øjeblik for DF. Partiet bliver sat på prøve. De er vælgerne de skal stå til ansvar for, ikke Løkke Rasmussen.

 

 

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8523785/df-til-loekke-ignorer-konventionsforpligtelser/

 

Billedet: Michael Ancher: Fiskere på vej hjem i aftensolen

ANNONSE

Ét svar til “DF viser endelig tegn på et opgør”

  1. Britta Due Andersen siger:

    Hvis DF skulle få noget igennem på den front (ignorer-konventionsforpligtelser), så skulle det være på flygtningestrømmen. De internationale konventioners hærgen forsager ubrydelig skade på vores Nordeuropas lande.