Nyt

Der debatteres frem og tilbage om Grimhøjmoskéen i disse dage, men politikerne blotlægger kun sin afmagt. Når regeringspartiets Udlændinge- og Integrationsordfører Marcus Knuth fortæller, at man ‘bør rive moskéen ned’, så er det næsten en garanti for at det aldrig vil ske. Ikke at det ville gøre en forskel, for ret beset, så er det altså ikke en tilfældig gulstensbygning der er problemets kerne.

Hvor Venstre flirter med tanken om at tage penge fra Grimhøjmoskéen, så er rød bloks løsning naturligvis at lave en statslig imam-uddannelse, ja – ‘finansiere de moskeer, der ikke har råd til sin egen imam’. De er magtesløse.

Blå blok: Gule mursten er farlige…

“Min personlige reaktion er, at man bør rive moskéen ned og udvise imamerne. Men det skal selvfølgelig ske indenfor rammerne af den danske lovgivning. … Jeg siger ikke, at lukning bør være den eneste løsning, men den burde være én af de løsninger, som vi kigger på… Det er alt muligt andet end den direkte kriminalitet, for eksempel et kig på deres økonomi og en hel række af tiltag. Den kreativitet kan man også bruge, når vi skal komme de radikale miljøer til livs.” (Marcus Knuth, Venstre; TV2.dk, 1. marts 2016)

“Det bedste man kan gøre på den korte bane, det er at forbyde Grimhøjmoskéen og andre moskéer hvor den slags foregår.” (Martin Henriksen, Dansk Folkeparti; TV2,dk, 28. februar 2016)

Rød blok: Offentligt finansieret islam er løsningen…

“I første omgang foreslår vi, at uddannelsen udarbejdes med progressive imamer og muslimske foreninger, som ikke er antidemokratiske. … Som udgangspunkt er jeg villig til at gå ret langt for at få erstattet de radikale imamer, som får lov til at prædike i danske moskeer. Så hvis det handler om at finansiere de moskeer, der ikke har råd til sin egen imam, så synes jeg, det er det værd.” (Jakob Mark, Socialistisk Folkeparti; Jyllands-Posten, 1. marts 2016)

Århusianske politikere fastholder at ‘Århusmodellen’ virker, og så er løsningen mere af det samme: “… dialog og åbent samarbejde.”
Det hjælper næppe, og minsanten om ikke en islamforskende adjunkt er helt enig.

ANNONSE

Forskning: Vi skal acceptere det..

“Vi gør meget mere skade, hvis vi begynder at suspendere forkyndelsesfrihed eller religionsfrihed. Så ender vi med at dæmonisere og polemisere muslimer over en bred kam, og så når vi ingen vegne. … Det handler om en indre kamp i islam mellem moderate og radikaliserede kræfter, og vi kan ikke gøre andet end at støtte de moderate og veluddannede, og bakke dem op i islams indre kamp mod sig selv.” (Niels Valdemar Vinding, adjunkt; Jyllands-Posten, 1. marts 2016)

– for problemet er medieskabt.

“Det er en afmægtig og ynkelig islam, vi ser her. … Det er ekstremt konservative og islamistiske imamer. Det er der ingen tvivl om, og det er et meget lille mindretal af imamer, der har de holdninger og arbejder på den måde, som vi får indblik i i denne dokumentar. … De virker uuddannede, og det virker som om, de ikke har nogen ledelse. De tager sig nogle privilegier, som islam overordnet set ikke tildeler dem. De udtaler sig om islamisk ret og om straffe, de prædiker, og de leder bønnen og så videre. … Den her form for konservativ, islamistisk islam minder om ketteri, fordi de sætter sig selv i guds sted, når de tager det på sig selv at udlægge guds straffe. … Jeg vil gætte på, at mellem fem og otte procent af de praktiserende muslimer kommer sådan nogle steder. Efter min bedste overbevisning er det i en lille håndfuld moskeer, hvor man gør sådan nogle ting. Hvor man prædiker og taler på den her måde. … Det er meget lille fåtal, og folkene bag dokumentaren ved jo godt, hvad de vil have. De henvender sig jo også til de steder, hvor de ved, der er garanti for at finde brodne kar og for at finde folk, der taler bål og brand og den værste omgang sharia. … Det her er ikke særligt udbredt og sandsynligvis et problem, der er blæst ud af proportioner.”(Niels Valdemar Vinding; DR Online, 2. marts 2016)

Som lektor Tina Magaard forklarer til Berlingske, så handler det om de religiøse kernetekster, ikke tilfældige imamers fortolkning. Journalister har gjort en dyd ud af, ikke at stille de rigtige spørgsmål, så derfor skrev jeg tidligere i dag til adjunkt Niels Valdemar Vinding, og bad ham konkretisere moderate ‘mainstream-islamiske menigheder’ der eksempelvis anerkender muslimers ret til at forlade islam. Han svarede venligt, udenom.

Document: Du taler om moderat islam. Gider du ikke lige fortælle lidt om mainstream-islamiske menigheder der anerkender: 1) ret til frafald fra religionen, 2) muslimske kvinders lige rettigheder og ret til ægteskab med vantro mænd, 3) accept af homoseksualitet.

Niels Valdemar Vinding, adjunkt: Jeg tror, at alle de muslimske menigheder i Danmark der går ind for grundloven og menneskerettighederne – og vel at mærke mener der – også anerkender dine tre punkter.

Document: Det er lidt upræcist. Mener du at islamiske menigheder i Danmark er moderate, fordi de er underlagt Grundloven?

Niels Valdemar Vinding: Nej. De er moderate fordi de ‘moderer’ deres religion så den er i overensstemmelse med grundloven, menneskerettighederne og demokratiets grundlæggende værdier og spilleregler. Tænk på de tyrkiske, bosniske og de fleste marokkanske og mange af de pakistanske moskeer.

Document: Hvilke koraniske vers modererer de væk? Jeg er klar over at arabere er mere eksplicitte, men har du nogensinde hørt en dansk moské promovere holdninger der flugter med mine tre punkter? (Men i øvrigt, tak for din tid. Vi er naturligvis helt uenige om alt væsentligt.)

Niels Valdemar Vinding: Hej Kim, vi er givetvis helt uenige, og jeg er ikke sikker på at jeg får noget ud af at fortsætte snakken, men når nu du spørger, så se på f.x. Zubair Butt Hussain eller Naveed Baig. …”

Hvis folk som Naveed Baig er det bedste bud på moderat islam, så står det skidt til. For ti år siden kunne Jyllands-Posten afsløre, at han i 1994 gik ind for dødsstraf for frafald. Forelagt en videooptagelse, noteres det: “Han ønsker heller ikke at udtale sig om, hvorvidt han stadig har disse holdninger.”

ANNONSE

8 svar til “Islamforsker: Grimhøjmoskéens koraniske fundamentalisme ‘minder om kætteri’, medieskabt problem”

 1. Satan siger:

  Indtil jeg selv satte mig ind i det, troede jeg også på den med moderat islam. Den med fortolkningen troede jeg også på. Men det var som sagt også før jeg begyndte at sætte mig ind i islam.

 2. Liva siger:

  Flere islamforskere er islams forlængede arm. Deriblandt Vinding.

 3. Søren Hansen siger:

  Denne “islamforsker” kan jo hverken ræsonnere eller stave. Måske skulle han bare erkende, at han har valgt en uheldig uddannelse? Næsten som hvis man havde studeret nazisme i 1944…
  I går faldt jeg tilfældigt ind på en spørgerunde på EB.dk, hvor man kunne stille spørgsmål til en “moderat” kvindelig muslim. Minutterne gik, uden et eneste spørgsmål slap igennem EB-censuren. Selv spurgte jeg 6-7 gange denne muslimske kvinde, hvilke konkrete dele af koranen og hadith hun tog helt entydigt afstand fra. Total tavshed. Så nu kan vi jo selv slå op og se, hvad disse “moderatee muslimer” i virkeligheden mener.

 4. For_Mangfoldighed siger:

  Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

  VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

  § 1. Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis

  1) ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til, og

  2) den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

  Stk. 2. Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.

  Man kan altså forbyde adgang til en bestemt ejendom, hvis det skønnes at færden i ejendommen er til fare for ejendommens omgivelser – det er essensen i ovenstående som populært går under navnet “rockerloven”, da den sigter/sigtede mod at lukke forskellige “rockerborge” i villakvarterer osv.

  Hvis der ellers er politisk vilje, så er det ikke den store juridiske eksamen man behøver for at udvide lovteksten til også at omfatte ejendomme, hvor der sker opfordring til brud på loven og/eller menneskerettigheder.

  Opfordring til brud på loven kunne f.eks. være opfordring til at slå børn, og opfordring til brud på menneskerettigheder kunne f.eks. være at dræbe alle jøder, henrettelse ved stening pgs utroskab osv.

  Loven vil således kunne bruges til omgående at forbyde adgang til Grimhøjmoskeen (og alle lignende terrorist arnesteder), men vil ikke være specifikt rettet mod nogen bestemt race eller religion, og dermed heller ikke noget brud på nogen menneskerettigheder eller internationale konventioner – tværtimod kan man sige, loven vil være til for netop at beskytte menneskerettigheder og internationale konventioner.

  • Charles Nielsen siger:

   Og så har vi lige Grungloven´s §67
   Men den kan Islam forbydes, da Islam er og bliver usædelig. (Dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.)

   Dette ses videnom til alle tider.

 5. Jan siger:

  “Forsker” Niels Vinding medvirkede også i denne uges Rushys Roulette som paneldeltager – det var en særdeles pinlig omgang.
  http://www.radio24syv.dk/programmer/rushys-roulette/12939691/rushys-roulette-uge-9-2016-1/

 6. […] i forhold til islam, og minsanten om ikke Go’ Morgen Danmark på hovedkanalen samtidig havde Niels Valdemar Vinding i studiet. Jeg fik det man kunne kalde et ‘Billy […]

 7. Niels P. siger:

  Niels Valdemar Vinding må godt nok bruge mange besværgende minimeringer: “… et meget lille mindretal af imamer…. i en lille håndfuld moskeer… meget lille fåtal… ikke særligt udbredt… sandsynligvis et problem, der er blæst ud af proportioner…”
  Af en forsker forlanger jeg, at han redegør for, hvilke undersøgelser han har foretaget, og hvad de viser. Jeg har ikke brug for hans gætværk eller meninger.