Nyt

Italiensk politolog: ‘Vi står foran en katastrofe’ (Oversat fra Il Giornale af Spydpigen, via Snaphanen).

Giovanni Sartori: ‘Vi står foran en katastrofe, fordi vi har bildt os ind at kunne integrere islam. Venstrefløjen har ikke mod til at konfrontere problemet’. Florentineren G.S. (91), som anses for at være blandt de dygtigste eksperter i statskundskab på internationalt plan, har i årevis opmærksomt fulgt dagens nøgle-emner: indvandring, islam, Europa.

Hr. Professor, med disse ord siger De, vor fremtid er på spil ?

‘Med disse ord siger man mange tossede ting’

Med disse ord begynder de venstreorienterede intellektuelle i Frankrig at lyde som højrefløjen. De siger, at multikulturalismen har spillet fallit, at indvandrerstrømmen fra de muslimske lande ikke kan modstås, og at islam ikke kan integreres i det demokratiske Europa.

‘Det har jeg sagt i årtier’

De taler også som højrefløjen?

‘Højre og Venstre interesserer mig ikke, men sund fornuft! Jeg taler ud fra erfaring med tingene, fordi jeg har studeret disse argumenter i mange år, fordi jeg prøver at forstå de politiske, etiske og økonomiske mekanismer, som regulerer forholdene mellem islam og Europa for at nå frem til løsninger på den ulykke, vi er havnet i.’

ANNONSE

Hvilken ulykke?

‘At tro, at man fredeligt kan integrere en kæmpestor muslimsk befolkning, som holder fast ved en teokratisk monoteisme, som ikke tillader, at man skelner mellem politisk og religiøs magt, i et demokratisk vestligt samfund. På grund af denne misforståelse er den krig brudt ud, som vi befinder os i.’

Hvorfor?

‘Fordi islam, som er vågnet op igennem de sidste tyve-tredive år i en ekstrem form – betændt og parat til at sprænge sig selv og bistået af ny og stadig farligere teknologier – er en islam, som ikke er i stand til at udvikle sig. Islam er en teokratisk monoteisme fra vores middelalder. Igennem lang tid, fra slaget ved Wien og videre frem, har vi ignoreret disse to fakta. Nu kolliderer de igen.’

Hvorfor kan vi ikke leve sammen?

‘Fordi frie samfund, som Vesten, er baseret på demokrati, d.v.s. på folkestyre. Islam derimod er baseret på Allahs styre. Og hvis muslimerne har i sinde at indføre dette princip i de vestlige lande, er konflikt uundgåelig.’

Siger De at islamisk integration er umulig?

‘Jeg siger, at fra år 630 og fremefter kan historien ikke vise noget tilfælde, hvor islamisk integration i noget ikke-islamisk samfund er lykkedes. Tænk på Indien eller Indonesien’

Hvis muslimerne altså lever i deres lande under Allahs styre går alt godt, men hvis de derimod… .

‘… Hvis den indvandrede derimod kommer til os og fortsætter med at dyrke dette princip og at forkaste vore etisk-politiske værdier, betyder det at han aldrig kan integreres. I England og Frankrig finder vi netop en tredie generation af unge muslimer, mere fanatiske og værre end nogensinde.’

Men multikulturalismen…

‘Hvad er multikulturalismen? Hvad betyder det? Multikulturalisme findes ikke. Venstrefløjen har lanceret ordet multikulturalisme, men aner ikke hvad islam er. De diskuterer som idioter. Tænk over det. Kineserne fortsætter at være kinesere, også efter 2000 år, og de lever roligt sammen med deres traditioner og sædvaner i vorte byer. Jøderne ligeså. Men ikke muslimerne. Privat kan og må de fortsætte med at være muslimer, men politisk må de acceptere vort system med folkestyre, ellers må de forsvinde herfra.’

Hvis en tænkende venstreorienteret hører det, kalder han Dem for ‘xenofob’.

‘Venstrefløjen skulle skamme sig. Den har ikke mod til at håndtere problemet. Den har mistet sin ideologi, og for at gøre en køn progressiv figur griber den fat i denne skadelige sag med de åbne døre for alle mennesker. Solidaritet er godt, men det er ikke nok’

Hvad behøves?

‘Regler. Indvandringen til Europa er uholdbar, den er alt for stor. De der kommer ind, hvem det end måtte være, må have et visum eller lignende, regulære dokumenter, en sikker identitet. De som lever her illegalt skal smides ud. Og de som forbliver, skal ikke have stemmeret, ellers danner muslimerne et politisk parti, og med deres fødselstal vil de om 30 år have absolut majoritet. Og vi vil komme til at leve under Allahs lovgivning. Jeg har levet 30 år i USA. Jeg havde alle rettigheder, men ikke stemmeret. Og jeg havde det udmærket.’

Og de mange der lander på vore kyster?

‘Hver nødsituation har forskellige krisefaser. Nu er vi ved den sidste, krigens fase – vi er de angrebne, og lad det være helt klart – i en krig forsvarer man sig med alle de våben, man måtte have, fra droner til raketter.

Hvad siger De?

‘Jeg siger, at i krigsfasen respekterer man ikke territorialfavandene. Man sender fly mod de libyske kyster og sænker bådene inden de tager af sted. Om muligt uden folk om bord. Det er det eneste afgangssted for angrebet på Europa. To-tre haverier og de holder op. Så hvis de vil til Europa, må de finde andre almindelige kontrollable veje.’

De intellektuelle, som altid giver Vesten skylden ..?

‘De intellektuelle er dumme og selvdestruktive. Jeg ved godt, at inkvisitionen var en rædsel. Men denne fase af fanatisme har Vesten overstået for århundreder siden. Islam har derimod ikke. Islam har ikke kapacitet til udvikling. Den er og vil altid forblive det, som den var for 10 århundreder siden. En ubevægelig verden, som aldrig er kommet ind i industrisamfundet. Ikke engang de rigeste lande som Saudiarabien. De har olie og utrolig mange penge, men de fremstiller ingenting. De køber alle produkter færdige fra udlandet. Det er faktisk symbolsk for deres kultur, ikke industri, men handel, ‘il suq’.’

Man siger, at kontakten mellem forskellige kulturer beriger begge parter.

‘Hvis der er gensidig respekt og vilje til at leve sammen, ja. Ellers er det ingen berigelse, men en krig. En krig, hvor det mægtigste våben er demografisk, altsammen til deres fordel.’

Og hvad gør Europa?

‘Europa eksisterer ikke. Man har aldrig set en mere dum politisk konstruktion end dette Europa. Det er et uhyre. Det er ikke engang i stand til at stoppe indvandringen af personer, der arbejder for ti procent af prisen for en europeisk arbejder og dermed ødelægger Europas økonomi.. Det er ikke mit Europa.’

Hvad er Deres Europa?

‘Et føderalt Europa kun betående af de første 6-7 medlemsstater, hvis præsident bør være leder af den europeiske bank således at han har både den politiske og den økonomiske-finansielle magt og en Højesteret som i USA. Bryssels Europa med 28 lande og 28 forskellige sprog er endødssejler. Et Europa som vil udstrække sig til Ukraine… Latterligt. Det kan ikke engang forsvare sig mod den islamiske fanatisme.’

Hvordan ender det med islam?

‘Når vi når til selvmordsbomberen, til martyren, som for troen lader sig sprænge i luften blandt civile, er sammenstødet mellem os nået til sit væsens maksimum.’

ANNONSE

11 svar til “Giovanni Sartori, politolog: “Vi står foran en katastrofe, fordi vi har bildt os ind at kunne integrere islam. “”

 1. Thorsted siger:

  Oversættelsen med Sartori må være en maskinoversættelse fra Google af det interview “Il Giornale” havde med ham.Der er nogle fejl.

  Han overser hvad mange gør, at kristendommen og islam resonnere med meget to forskellige former for socialiteter. Islam er en overbygning på lukket stammesamfund, der intet fælllesskab har. Disse stammer havde egne love men i deres relationer var der næsten ingen. Islam er et forsøg på, at tage lovene for disse stammer og gøre dem til islamisk lov-Sharia. Islam påstår så, at der mellem disse lukket og revalisende stammer/klaner kan komme et åndeligt fællesskab gennem islam. Fraværet af reelle relationer mellem stammerne som ægteskaber, civilsamfund mm. Gør, at der ikke er politiske relationer som i et samfund med et civilsamfund. Der er altså ikke en politisk kultur da de ser hinanden som fremmede. Det islamiske teokrati og åndelige fællesskab mellem disse lukket samfund bliver derfor en art løsning.

  Kristendommen i Europa blev et opgør med de stammer og klansocialiteter som islam resonnere med. St. Augustin mente, at samfundet ville blive større hvis folk giftede sig væk fra familien med en fremmede. Den tidelige middelalder kirke laver derfor regler for ægteskab, der forbyder ægteskab mod familien i 4.blodrelationer. Dette tal øges i en periode til 7.blodrelationer i 12.tallet og det er det også i Danmark omkring Jydske lov. Disse regler er forbud mod klan og stammer. Dermed tvinges der nogle andre relationer mellem mennesker end dem man finder hos muslimer. Kvinden er ikke bære af blodbåndet for en klan men er nu fri i en større socialitet. Derfor kommer der også forbud mod tvangsægteskab, lov mod voldtægt. Kvinden udstødes ikke i samfund som enlig mor hvis hun får barn udenfor ægteskab. Hun er ikke uren som i en klansamfund. Frisættelsen fra stammesamfundene ( gammeltestamentlig lov) gør et Europæerne tvinges til, at udvikle tro på, at de er relateret med andre på en anden måde. Dette skaber basis for større samfund med forfatninger, civilsamfund med tillid og association, individualisme.

  Forskellen mellem islam og Europa er mere massiv end det Sartori lægger op til. Sartori overser som andre, at mennesket har en medfødt bias mod familiaritet som ses markant hos klaner og stammer. Ikke familiære mennesker er derfor også et problem. Sorte kristne kan nok hele ikke integreres i Europa da de er stærkt ikke familære. Dette ses også i segregationen, der nok ikke kan løses pga. Den menneskelige natur. Der er rigtigt mange grænser, der leges med hos os af utopiske mennesker i den vestlige verden i dag.Der er et meget stort ansvar hos disse mennesker for dette eksperiment og det folkelige mandant har de aldrig fået. Det skal alle etniske europæere huske på til dette her en dag vælter.

  • niels groenbaek siger:

   Det er ikke maskinoversat
   Der er er stavefejl, og rigtig ordstilling

  • Oscar Hansen siger:

   Med al respekt, det du skriver lyder mere Google oversat end den oprindelige artikel. Og du bevæger dig alt for langt udenom hans pointer. Faktisk, i flere tilfælde prøver du at annullere nogle af hans argumenter ved kun gentage hvad han har skrevet.
   Citat : “Forskellen mellem islam og Europa er mere massiv end det Sartori lægger op til. Sartori overser som andre, at mennesket har en medfødt bias mod familiaritet som ses markant hos klaner og stammer”.
   Nej, forskellen er ikke mere massiv end det Sartori lægger op til. Han siger, og I øvrigt argumenterer, klart og tydeligt at den faktiske og nuværende forskel på Islam og Vesten som fungerende samfund har aldrig været mere markant. Det er spot on. Det er hvad man kalder en essens. Indbegrebet, kernen osv.
   Og på godt engelsk, it’s irrefutable, a finite.
   Hele hans artikel er om integration, eller mangel deraf. Om hvordan et bagvendt monoteistisk samfund, fastlåst i religiøse bogstavelige skrifter, skrevet af en ordblind krigerisk hærfører for tusind år siden, ikke kan bevæge sig fremad, eller kan udvikle sig til noget andet end hvad det er den dag i dag. Og som han siger, så taler facitlisten for sig selv. Ikke siden år 650 har der været en progression, nemlig fordi at det er et blindt overbevist folk, fuldt og fast troende på en skrift skrevet af en mand. Ikke nogen gud, men ord sagt og skrevet af en mand der påstod at gud kun talte med ham.
   Som så egentlig fører mig til min egen konklusion modsat din.
   Prøv at tænke logisk. Lad os sige at hele verdens litteratur, videnskabelige fakta, tidsskrifter og religiøse skrifter ville forsvinde fra verden i 200 år.
   Hvor meget af de videnskabelige fakta og tidsskrifter ville vende tilbage i samme form, kritiserede, debatterede, med de samme argumenter og samme logiske forståelse, og accept igen?
   Jeg ville sige alle sammen.
   Netop fordi de er blevet begrundet og vedtaget som fakta, bygget på undersøgelse og kritik.
   Hvor mange af de religiøse tekster ville vende tilbage i samme form, og blive accepteret blindt? Uden beviser, uden at blive udsat for kritik eller logisk tankegang?
   Jeg ville sige ingen.
   Det er en god pointe, en klar og tydelig sammenligning mellem fakta og tro bygget på angst og terror.
   Al respekt til dig for at du gad skrive en kommentar, men du har ikke en fod at stå på.

 2. Lars Henrik Schandorff siger:

  Satori var stor i 70’erne – tiden er vel løbet fra ham idag.

  • Torgunn siger:

   Satori har vært langt forut sin tid.
   Hvor ille skal et bli i Europa, før de fleste forstår at vårt kontinent er i ferd med å forfalle til u-landsnivå og barbari med hjemmel i koranen?

 3. TheDane siger:

  Il professore tager fejl flere steder. Polen er et fremragende eksempel af muslimsk integration. Tatarer og tyrkiske krigsfangers fra 1683 efterkommere bor og fungerer side om side med ortodokse kristne og katoliker i østlige provinser. B.T.W. De tager skarp afstand til det der forsøges praktiseret af nyankomne muslimer. For mig et tegn for total integrering..

  Integration er ikke nødvændig. At eksekvere de gældende love ville være nok men af en eller anden grund har man ikke haft lyst til eller mod til. Det er ikke overraskende at stambefolkningen føler sig diskrimineret når de fængsles for samme forseelser som muslimer slipper for… Mentalitetsforskellen gør at kompromis søgen fortolkes som tegn på svaghed og udnyttes. Går den så går den.. Så prover man et skridt længere frem. Til sidst kræver man at deres sharia love skal gælde for stambefolkningen.
  Den 11 september jublede mange af de så kaldte flygtninge og dermed bevidste at de fik asyl her under falske premisser. De burde deporteres med det samme. Men politikere valgte at kigge til den anden side. Immammer der løj under “Mohammed krisen” skulle fyres og deporteres. De bor her den dag idag. Så har man en idee fixe om at integrere dem der ikke vil integreres af ganske enkel grund. Det ville betyde at de skulle overholde det danske lov og skikke. Det er nemmere at ikke respektere loven og strider de “indfødte” imod så poberåber man sig race og religions diskrimination.

  • JH siger:

   De knap 2.000 tartarer der er integreret i Polen har intet til fælles med de Afrikanske og Mellemøstlige muslimer som i dag udgør hovedproblemet.
   Resten er vi ivervejende enige om. Især på økonomisk kriminalitet er bias helt skæv. Skat ser igennem fingre med bestemte typer øko-krim fordi ingen -sen navne nogensinde indgår…

 4. Erik Solberg siger:

  Ja. ,dette vet alle oppegående, tenkende mennesker! UTROLIG at politikerne har kjørt seg fast i politisk korrekthet, og er villige til å ødelegge Europa for å slippe å innrømme tidenes største feiltagelse! Troen på integrering av muslimer!

 5. Peter Zichau siger:

  Vi er stadig ikke nået længere end til at teoretiserer over islams uheldige indvirkning på et moderne samfund, pga. dets idiotiske dogmer. Men det er jo i virkeligheden slet ikke det, der er selve problemet. Så kunne det hele jo være klaret via lidt debat. Det egentlige problem med islam er, at det er en krigsreligion/ideologi, som opdrager sine tilhængere til regulære krigere overfor anderledes troende. Dvs. alle samfund der udsættes, eller i vores tilfælde udsætter sig selv for islam, vil langsomt men sikkert blive nedbrudt af mennesker, der er opdraget til netop det. Og det være sig enten demografisk, politisk eller, hvilket er det mest normale, voldeligt. Hvis vi endnu ikke har forstået det, er der sgu lang vej ud af katastrofen.

 6. Normann Amundsen siger:

  Er helt enig med deg,derfor viktig at vi holder islam ute av våre lover og regler,og ikke minst regjeringen. Må ikke gjøre som idag og begynne og forandre og gi dem spesielle egne lover og regler. Og ikke minst forandre våre kulturelle verdier. Og må si at denne innvandringen må stanses,eller så kommer vi til å ødelegge Europa fortere enn vi aner,ser bare de siste 10år at krav fra muslims innvandring har eksplodert,synes det er rart ikke dette blir mer gjort noe før å stoppe. Tenker på de som er unge idag,og ser hvordan de fletter seg lettere inn på en måte,og ser ikke faren. Hvis dette får fortsette,så var krigen mot Hitler nytteløst,hvis vi skal få muslimsk i stedet.