Cover

Olje på lerret, 65 x 55cm, Louvre, Paris.

Bildets franske titel er Jeune orpheline au cimetière

Det er antatt at bildet kan være en forstudie til Massakren på Chios fra samme år, også i Louvre.

ANNONSE