LEDER

Corriere della Seras Washington-korrespondent og etterretningsanalytiker Guido Olimpio skriver at personer tilhørende Ansar al-Islam har arbeidet målrettet med rekruttering av jihadister over hele Europa etter amerikanernes invasjon av Irak. Etterforskning fra Italia viser mange tegn til at nettverket har operert i trekanten Milano-Varese-Cremona, hvor de også har drevet finansiering. Krekar var selv ofte i Milano for å holde sine radikale prekener på begynnelsen av 2000-tallet.

I følge en analyse av Carabinieri-enheten ROS hadde Krekars anstrengelser til hensikt å lage ”en tank” som kunne romme mujahedin av forskjellige opphav. Enkle ”soldater”, men også lederskikkelser som Hamza, libyeren – eller egypteren Abu Hani, som siden ble tatt i Malaysia under en CIA-operasjon. Det fremkommer også forbindelser til en skikkelse som på den tiden var lite kjent, men som skulle bli symbolet på al-Qaida i Irak: Abu Musab al-Zarkawi. Etterforskningen som er gjennomført av våre påtalemyndigheter, rekonstruerer reiser, ulovlige dokumenter og de aspirerende selvmordsbombernes bevegelser. Satellittelefoner og identitetspapirer som er blitt funnet i treningsleirene, bekrefter forbindelsen mellom Ansar, Krekar, strømmen av jihadister og al-Zarkawis løytnanter. Nettverket stiller til disposisjon unge menn som er rede til å kjøre en lastebil med sprengstoff, noe som har skjedd mange ganger i de irakiske byene.

I en rapport som den norske påtalemyndigheten har gitt til den italienske, fortelles det som en terrorist som ble tatt i Kurdistan idet han var i ferd med å gjennomføre en selvmordsaksjon, en episode som ble omtalt i Corriere. Hovedpersonen heter Dedar Khalid Khader, han er en 21 år gammel kurder fra Arbil. Han ble anholdt i Kurdistan i juni 2002. Er du eller har du vært med i Ansar al-Islam? «Ja, jeg var en alminnelig soldat.» Hvem ledet Ansar al-Islam? «Det var mullah Krekar.» Har du møtt ham noengang? «Ja, flere ganger.» Når ble du arrestert? «Den 17. juni 2002.» Har du snakket med mullah Krekar? «Jeg har aldri vært alene med mullahen, men vi var flere som var sammen med ham mens vi snakket om selvmordsangrep. De sa at det var en bra ting å gjøre, og at det var herlig å være muslim og drepe ikke-muslimer. Man skulle være stolt av å være en selvmordsbomber. Det var Abu Abdullah Safihi (i kontakt med det italienske nettverket) som spurte om vi ville bli selvmordsbombere mens mullah Krekar snakket med oss og overtalte oss til å bli det.»

Krekar har aldri avsluttet den hellige krigen. Hverken arrestasjonene, etterforskernes oppmerksomhet eller faren for å bli bortført av CIA har stanset ham. Etter at imam Abu Omar ble bortført i Milano i 2003, kom tre agenter som var involvert i den operasjonen, til Norge. I følge lekkasjer hadde deres nærvær å gjøre med en mulig pågripelse av mullahen, hvilket beviser at amerikanerne betraktet ham som farlig. Det har gått lang tid siden den gangen, men ingenting har forandret seg. Som den gangen er Irak fortsatt ”ovnen” hvor man brenner “martyrene” som er viet til selvmordet, ansporet av onde læremestere som Krekar.

Corriere della Sera

ANNONSE