Nyt

Italiensk presse offentliggjorde navnet på de to irakiske kurderne som ble arrestert i Norge. Men norsk presse anonymiserer dem og siterer advokaten til en av dem, Truls Dramer, som om han ville si noe ufordelaktig om klienten.

Den ene organiserte sovende celler. Sovende celler skal per definisjon ligge lavt.

Siden identiteten var kjent burde det vært mulig å få ut mer om dem:

Norsk presse burde spurt seg selv om de ville anonymisert høyreekstreme som planla terror, hvis utenlandske medier hadde identifisert dem. Svaret er selvsagt: Samfunnsoppdraget legitimerer identifisering.

Twana Karim Rahim er 38 år og bor i Fredrikstad. Italiensk politi hevder han var Krekars høyre hånd og nummer to på rangstigen. Han har støttet Krekar både offentlig og i det skjulte, skriver Dagbladet og overtok Krekars oppgaver da denne satt bak murene.

Det er alvorlige anklager som rettes mot ham: Italienerne mener at Rahim har forsøkt å verve folk til radikalisering .

De mener også at han forsøkte å få tak i våpen som skulle brukes i “operasjoner i Europa”, og at han sammen med Krekar har planlagt “skjulte operasjoner” i Kurdistan kamflert som hjelpearbeid.

Italienerne mener det er avdekket at han var involvert i kidnappinger og utpressing av politikerne i de kurdiske områdene i Irak.

Rahim har vært profilert også utad, skriver VG:

38-åringen har flere tusen følgere i sosiale medier. Han har lagt ut flere videoer hvor han holder innlegg på kurdisk, og flere av videoene er blitt svært populære i milijøet.

Bildene han har offentliggjort i sosiale medier viser at han er en svært aktiv forkjemper for den kurdiske sak, med heftig møtevirksomhet, intervjuer og taler.

Men hva betyr “den kurdiske sak”? Krekar har en helt annen forståelse av begrepet enn regjeringen i Kurdistan, Nord-Irak. Han arbeider for å styrte myndighetene og innføre sharia.

Rahims advokat, Truls Dramer, sier hans klient “ikke forstår hva det dreier seg om”. Noe annet ville vært merkelig.

Den andre arresterte er Fatah Kamil Jalal (42). Han er omtalt i en artikkel med bilde i Drammens Tidende så sent som 15. april i år, i forbindelse med at hans NAV-papirer var feilsendt. Jalal gikk på NAV, Rahim står oppført med null i inntekt og formue. Hva har han levd av?

ANNONSE

Jalal omtales som svært religiøs, men snill. Han ledet ifølge italienerne en sovende celle i Nederland.

Anklagene også for hans del er svært alvorlige.

Italiensk politi mener Krekar ga Jalal ordre om å danne en “egen gruppe som skulle konsentrere seg om mulige mål i Europa”

.

Denne “hemmelige komiteen”, som den ble kalt, var en sovende celle i Nederland.

Jalal organiserte gruppa og sto i nærkontakt med en kurder i Nord-Italia som har spilt en sentral rolle. Geografiske avstander betyr ingenting når målene er de samme og slagfeltet er hele Europa.

-Vedkommende argumenterte, sammen med andre, for nødvendigheten av voldelige handliner som kidnappinger og angrep i Europa, eller i det minste, mot europeiske og vestlige interesser i Midtøsten – også for å få mullah Krekar løslatt, skriver italiensk politi.

Dagbladet har hatt tilgang til italienske politidokumenter, men synes ikke å forstå hva de gjengir.

Sovende celler på NAV er velkjent fra bl.a Storbritannia. Når de avsløres bedyrer de nærmeste at “han var så snill” og umulig kan ha gjort det han anklages for.  TV2 intervjuet Jalals kone:

– Han har aldri gjort noe galt. Han går i moskeen hver fredag for å be, men bare for å gjøre det. Han er mest hjemme. På jobb og så hjemme, fortalte kona.

Det ville vært underlig om hun sa noe annet. Men norske medier gjengir det som om det har beviskraft.

ANNONSE