Nyt

Det er rimeligt at sige, at de demografiske konsekvenser af multikulturalismen, vil føre til en langsigtet udskiftning af befolkningen i Sverige, skriver Sverigedemokraternas (SD) partileder Jimmie Åkesson i Expressen.

SD-lederen begynder sin kronik med at citere en svensk ordbog for at forklare det komplekse ord

folkutbyte:

folk [fål´k] substantiv ~et; pl. ~

1. större mängd människor som har gemensam kultur och gemensamma (ekonomiska) intressen och som ofta ut­gör el. önskar ut­göra en nation

utbyte [u`tbyte] substantiv ~t ~n

1. ersättning av något med något annat

Så hvad er situationen? Bliver mennesker med svensk kultur erstattet af andre mennesker, som ikke har det?

Man behøver kun at gå en tur for at besvare spørgsmålet, men vi lever i en verden, hvor magten og dens propagandaapparat ikke ønsker, at vi skal tro på det, vi ser med vores egne øjne, eller stole på vores egen fornuft.

Det faktum, at der, i det mindste ifølge de venstreliberale masser, findes en »racistisk og højreorienteret konspirationsteori«, som siger noget lignende, bekymrer mig ikke. Jeg er hverken racist eller konspirationsteoretiker.

Derefter tager han en pædagogisk tilgang. »At være svensk handler om at tilhøre en kultur«, siger Åkesson:

For mig er det svenske folk en gruppe, der er kollektivt forenet af en fælles kultur, fælles holdninger, værdier og normer, formet af en fælles historie og baseret på nært beslægtede moralske referencerammer.

Man kan selvfølgelig formulere det på forskellige måder, men en vigtig pointe er, at det ikke handler om hudfarve eller andre biologiske egenskaber. Jeg og Sverigedemokraterne står for en åben svenskhed.

Men indvandringen har resulteret i en voksende befolkning, som ikke har nogen svensk kultur:

Den store indvandring til Sverige fra kulturelt fjerne lande i løbet af de sidste 50 år, kombineret med statsstøttet multikulturalisme, har ført til et fald i andelen af befolkningen med en svensk identitet.

En stor og hurtigt voksende del af befolkningen har andre kulturelle referencerammer, og andre opfattelser, værdier og normer end dem, der har dannet grundlaget for vores samfund.

Det underminerer den svenske kultur og samfundsmodel,« fortsætter han:

Ting som tillid, sammenhold og solidaritet er blevet knust i takt med, at landet er blevet splittet af segregation.

Vi ser konsekvenserne hver dag i form af kriminalitet, udhuling af velfærdsordninger, boligmangel, arbejdsløshed og demonstrationer og sammenstød mellem grupper, der støtter forskellige sider i fjerne krige.

Forandringerne har også ført til, at bander og klaner dominerer hele kvarterer, og at mennesker med større loyalitet over for deres gruppe, end over for samfundet, finder vej ind i administration, politik, velfærd og erhvervsliv.

»Det er sådan, Sverige kollapser«, konkluderer SD-lederen.

De demografiske ændringer, vi har oplevet, har på dramatisk vis undermineret det kulturelle fundament for vores svenske samfundssystem.

På længere sigt vil den svenske befolkning blive tvunget til at foretage kulturelle tilpasninger, som de fleste ikke har bedt om, eller ønsket.

Vi vil blive tvunget til at blive mindre svenske, fordi vores kultur, som den har været, ikke vil fungere i det samfund, vi har skabt gennem den nye demografi.

Åkesson konstaterer, at en lignende udvikling finder sted i andre europæiske lande, og derfor er dette relevant for det kommende EU-valg, skriver han.

Den strammest mulige indvandringspolitik, strenge tilpasningskrav og incitamenter til returmigration, er det nødvendige svar på årtiers uansvarlig og uvidende politik.

– »Mit Europa bygger mure mod illegal indvandring, islamisme og befolkningsudskiftning,« slutter Jimmie Åkesson.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

ANNONSE