Kunstbilde

Lars Hertervig (1830-1902).
Blyant og akvarell på papir, 34,3 x 53,6 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Denne tegningen er datert til omtrent 1856, samme år som Lars Hertervig frivillig lot seg innlegge på Gaustad sykehus. I de to årene han oppholdt seg der, skal han ikke ha laget noen bilder.

Hertervigs senere arbeider er for det meste utført med det materiale han hadde for hånden, innpakningspapir, vannfarger og fargestifter. Bare unntaksvis kunne han bruke oljefarger.

Kunst på papir, spesielt syreholdig papir, har liten motstandskraft mot blant annet sterkt lys, og dette er hovedårsaken til at Hertervigs senere arbeider på papir ikke stilles ut annet enn ved spesielle anledninger, og da i svært dempet belysning. Men på muséenes nettsider kan vi i alle fall gjøre oss kjent med reproduksjoner.

ANNONSE

Læs også

Blomster (ikke datert) -
Sommeraften (1889) -
Katedralen i Arezzo (1821) -
Urskog (tidlig 1880-tall) -
Død og liv (1910-15) -
Erased Lars Vilks -
Vindmøllen (1641) -

Læs også