Kunstbilde

Ivar Arosenius (1878–1909)
Vannfarger på papir, 22 x 29 cm, Nationalmuseum. Stockholm.

Ivar Arosenius var i likhet med sine to eldre brødre, som dessverre døde tidlig, født med blødersykdom. (Den to år yngre broren Eric unngikk blødersyksommen, og levde til 1953). Så man kan trygt si at han var granne med döden, en halvtrappa ned, som det heter hos dikteren Lars Forssell (1928-2007), i hele sitt korte liv.

Hans kunstneriske arbeider er preget av en tragisk livsfølelse, med også en god del humor og ironi.

Oskar Lindberg (1887–1955): Gammal fäbodpsalm (religiøs folketone) fra Älvdalen, spilles her av Gunnar Idenstam på det store orgel i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm.
 

ANNONSE

Læs også

Madonna (1907) -
Hævnens time -
Et syn (1895) -
Sårad ängel (1903) -
Runddans (1898) -
Hund og ravn (c.1918) -

Læs også