Nyt

Den 5. september, tirsdag, forventes Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at afsige en dom i en sag mod Danmark. Sagen omhandler fire immigranter, som alle er blevet udvist fra Danmark efter domme for voldtægt, røveri, vold og narkotikarelaterede forbrydelser. De argumenterer for, at de har været i Danmark siden deres ungdom og derfor ikke kan udvises til lande, de næppe kender.

 

ANNONSE