Kunstbilde

Hans Fredrik Gude (1825-1903).
Olje på mahogniplate, 37 x 50 cm,  privateie.

Bildet er signert og stedsbestemt nederst til venstre: HF Gude. Hankö 1888. En lapp på baksiden av rammen er påført Engblomster og Herr Directeur Pihl!.

Directeuren var med all sannsynlighet Carl Abraham Pihl (1825-1897), som fra 1865 til sin bortgang var Norges første jernbanedirektør.

Hans Gude var en av både Norges og Europas betydeligste landskapsmalere i annen halvdel av 1800-tallet, og var dessuten aktiv som lærer ved akademiene i Düsseldorf, Karlsruhe og Berlin. Han tilbrakte sine sommerferier i Norge, og det er antydet at det var derfor han sjelden malte vintermotiver.

Bildet gikk under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 29. november 2010. Prisantydningen var NOK NOK 4–600 000, men tilslaget falt ved NOK 360 000.

Her har vi et utmerket påskudd til å høre Den blomstertid nu kommer, med Stockholms Kammarkör.

ANNONSE

Læs også

Læs også