Kommentar

4,2 procent af partierne af covid-vacciner fra Pfizer stod for 71 procent af de rapporterede bivirkninger og dødsfald, ifølge peer-reviewed dansk forskning. Undersøgelsen giver anledning til bekymring over den uensartede kvalitet af forskellige vaccinepartier og konsekvenserne for vaccinebrugerne. Hele 71 procent af hospitalsindlæggelser, livstruende sygdom, permanent invaliditet og dødsfald blev rapporteret at komme fra blot 4,2 procent af vaccinepartierne.

 

En dansk undersøgelse, der viser store forskelle mellem forskellige partier af Pfizers vaccine, indikerer, at der kan have været eksperimenteret i eksperimentet.

Undersøgelsen bekræfter, hvad BioNtech tidligere har benægtet: Pfizer-BioNTechs vaccine er ikke ensartet i virkning og bivirkninger. 

– Potentiale for straffesag

Undersøgelsen blev udført af de danske forskere Max Schmeling, Vibeke Manniche og Peter Riis Hansen og offentliggjort i det peer-reviewede tidsskrift European Journal of Clinical Investigation. De fandt tre grupperinger af Pfizer-vaccinen med lav, middel og høj forekomst af bivirkninger og dødsfald.

Tyske Report24 har læst undersøgelsen og bemærker, at der er potentiale for en straffesag.

– Visse partier af Pfizers covid-vaccine har en særlig problematisk sikkerhedsprofil med væsentlige forskelle til mindre problematiske partier. Alene det faktum, at disse variationer eksisterer, ville under normale omstændigheder være grundlag for at tilbagekalde vaccinen.

Forskerne skriver i forordet til undersøgelsen:

– “Vaccination er blevet bredt implementeret for at inddæmme COVID-19. Pr. 11. november 2022 er 701 millioner doser BNT162b2 mRNA-vaccine (Pfizer-BioNTech) blevet administreret og er knyttet til 971.021 bivirkningsrapporter i EU/EØS. Individuelle doser leveres i batcher med streng kvalitetskontrol for at sikre ensartethed i dosis. 

– Variation i klinisk effekt og sikkerhed mellem forskellige batcher af godkendte vacciner er højst usandsynligt. Men i lyset af godkendelsen til nødbrug og den hurtige implementering af store vaccinationsprogrammer, syntes muligheden for variation at være værd at undersøge.

Bivirkninger forbundet med specifikke batcher

Undersøgelsen dækker indberettede bivirkninger i Danmark fra december 2020 til januar 2022. Disse er registreret i den nationale database DKMA og klassificeret efter alvorlighed. Nummeret på den batch, som vaccinen stammer fra, er også gemt der. Klassifikationen omfatter ikke-alvorlige, alvorlige (med hospitalsindlæggelse, livstruende sygdom, permanent invaliditet eller medfødt misdannelse) og dødsfald.

– Evalueringen af dataene gjorde det muligt at tildele 61.847 rapporterede alvorlige bivirkninger til de respektive vaccinepartier. Af de alvorlige bivirkninger blev 14.509 klassificeret som alvorlige og 579 som dødelige.

Ekstremt forskellig vaccinekvalitet 

Forskerne forventede, at kvaliteten af vaccinen ville være stort set identisk i alle batcher, og at forekomsten af bivirkninger ville være ligeligt fordelt mellem batcherne. Resultatet var så meget desto mere overraskende.

ANNONSE

Antallet af indberettede alvorlige bivirkninger varierede så voldsomt mellem de forskellige batcher af vaccinen, at det højst sandsynligt må forklares med en meget forskellig kvalitet af vaccinen.

Tyve procent af rapporterne beskrev alvorlige bivirkninger. Der blev også rapporteret 579 dødsfald. Partierne kan inddeles i tre kategorier: Ingen bivirkninger (gul), hyppige bivirkninger (grøn) og meget hyppige bivirkninger (blå).

Grafisk ser det sådan ud. Hver prik repræsenterer et parti (52 partier, der spænder fra 2.000 til mere end 800.000 doser):

Den blå trendlinje viser, at ud af de 71 procent hospitalsindlæggelser blev livstruende sygdom, permanent invaliditet og død kun rapporteret fra 4,2 procent af vaccinepartierne.

Det, der ifølge Report24 peger i retning af kriminalitet, er, at de partier, hvorfra et særligt højt antal alvorlige bivirkninger opstod, blev injiceret sjældnere. Det er egentlig kun muligt, hvis nogen har kontrolleret distributionen af disse partier. Report24 stiller spørgsmål ved, hvem der står bag:

– Hvem var klar over risikoen, og hvem tog disse initiativer? Var det myndighederne? Var det producenten?

Eksperiment i eksperimentet

I en meget seværdig samtale med Milena Preradovic rejser professorerne Gerald Dyker (Bochum) og Jörg Matysik (Leipzig) yderst relevante spørgsmål om undersøgelsen. 

  • Hvordan kan det være, at nogle partier (gul, 30 procent af alle vaccinationer) ikke genererede rapporter om bivirkninger? Var det simpelthen placebo – uden mRNA?
  • De partier med flest indberetninger blev introduceret sent og indeholdt de færreste doser. Samtidig stod de for de fleste mistænkte tilfælde. Blev disse partier hurtigt og hemmeligt trukket tilbage? Inden for disse partier blev der rapporteret mistænkelige reaktioner efter hver sjette eller tiende vaccination – ublu værdier. Samtidig står disse partier for næsten halvtreds procent af alle dødsfald, selvom de farligste partier kun står for fem procent af alle vaccinationer. Med de mindste og farligste partier kom også de fleste ofre.
  • Den meget konstante fordeling af vaccineskader mellem specifikke vaccinationsbatches får vaccinationsprocessen i Danmark til at virke som et eksperiment i et eksperiment. Blev der eksperimenteret med forskellige vaccinesammensætninger? Som professorerne Dyker og Matysik påpeger, kan mængden af ingredienser ligge inden for et ekstremt bredt toleranceområde. Gør det ingen forskel, om man bliver injiceret med 1× eller 4× nanopartikler – som af producenterne selv blev beskrevet som hudirriterende og kræftfremkaldende? I denne sammenhæng er det ikke overraskende, at antallet af rapporter om såkaldt turbokræft er steget.

Samtalen er tilgængelig via Odysee. Du kan se den her:

Et søg på Max Schmeling, Vibeke Manniche og Peter Riis Hansen i Berlingske.dk, giver negativt resultat.

ANNONSE