Doc-TV

Hans Rustad deler sine tanker og overvejelser.

 

 

På lokallagsmøtene blir vi spurt om hva de skal drive med. Folk kommer, men vet ikke presist hvorfor. Noe driver menneskene til å søke sammen. Det er noen store spørsmål og følelser som er i sving. Menneskene er ikke skapt til å være alene.

“Vi” blir ensomme i det nye Norge. Visse ting skal ikke snakkes om.

De som lever på solsiden merker ikke problemene. Men det er en økende gruppe som lever på skyggesiden. Derfor vokser det nå en ny høyrebølge frem i Europa. Mediene bruker som vanlig brunbeising, men det spørs om vi ikke har passert point of no return.

Mennesker som har gjennomskuet bløff og løgn, hva enten det er kulturskifte eller klimaskifte, går ikke tilbake. Har vi noe eksempel på at en innfødt nordmann plutselig forstår innvandringens velsignelser og skifter standpunkt fra høyresiden? Spørsmålet stilles aldri for det finnes ingen eksempler som kan dokumentere en slik reise.

ANNONSE

Reisen går andre veien og den er enveiskjørt.

Det inngir myndigheter og portvokterne i mediene med frykt. Derfor har Stortingspartiet gitt politiet myndighet til å overvåke borgerne i et omfang som hører hjemme i stater og systemer vi ikke liker å sammenligne oss med. Som vi trodde aldri ville komme til Norge.

Derfor er det maktpåliggende at de som lever på solsiden søker sammen og forsvarer seg. Offentligheten blir, liksom parlamentarismen, et spill.

Mediene brukes til å innjage frykt i befolkningen.

Derfor må Documents nye slagord være: Frykt ikke!

Det er som Helena Edlund belærte oss det uttrykket som går igjen oftest i evangeliene: Frykt ikke! for den som frykter blir svak og mister motstandskraften.

Men hvor skal vår styrke komme fra?

Alt begynner i det små: Hva er viktig for deg? Familie. Men hva hvis du ikke kan snakke med dine nærmeste om det som opptar deg mest: Vår fremtid og våre hjem?

Denne splittelsen går dypt, den river over vennskapsbånd og slektsbånd. Bare den som opplever det kan vite hvor dypt det går.

De som lever i det trenger forståelse, for bak splittelsen ligger en strategi fra de som har orkestrert den.

ML-bevegelsen var en bevegelse som skapte dyp splittelse. Nå er det vår egne myndigheter, medier og meningselite som har skapt splittelse.

Det er ingen utstrakt hånd til motparten fra deres side. Tvertom: De forbereder seg til reell represjon/undertrykkelse. Folk har allerede merket det, nå strammes det til enda mer.

Hvordan arbeider man politisk under slike vilkår, i et samfunn som ser på seg selv og kaller seg demokratiske, men har forlatt noen av demokratiets kjennetegn, som ytringsfrihet og retten til opposisjon?

På mange måter er det som om venstresiden har snudd opp-ned på historien: Den undertrykkelsen de anklaget borgerskapet for på 60-tallet har den selv innført og nettopp fordi den suger næring fra marxismens intoleranse, tolererer den ikke kritikk.

Dette eksperimentet har vært gjort før og det gikk ikke bra. Ingenting tyder på at det kommer til å gå bra denne gangen heller.

Dagens reelle opposisjon har noen fortrinn som makthaverne ikke har:

Den kan gi tilværelsen mening. Det å forstå er i seg selv en stor tilfredsstillelse som fyller hverdagen. Derfor har Document vunnet sin posisjon og fortsetter å vokse, tross motstand fra Big Tech, myndigheter og venstreeliten.

Document gir rett og slett svar på de spørsmål tiden stiller.

Det er et stort ansvar. Det forplikter. Sannhet frigjør, men forplikter også.

Mange ting vokser ut av ny erkjennelse. Det er et første skritt på veien og når du først har begynt å gå må du fortsette.

Slik var det for de første kristne. Kirken var fellesskapet, det var ikke et hus. Det kom senere.

Slik er det også i vår tid. Se hvordan mørke åndskrefter får erobre kirkerommene. Vi må forstå at det er tegn i tiden.

Den offisielle ideologien vil at du skal ta avstand fra det som vårt land er bygget på. Når de bruker de kjente ordene er det ofte med passive, beskrivende adjektiv: den kristen-humanistiske kulturarven får sove i fred. At denne arven skulle kreve noe av oss, ønsker de ikke.

Det er derfor den vanlige kvinne og mann som må trå til. Midt i all velstanden.

Veksten i lokallagene viser at det er “svar å få”. Vi i Document er forpliktet til å opplyse og føre an. Det er ingen sluttet flokk, alle kan meldes seg og bidra.

 

Hvis du setter pris på skogpoddene: Vipps oss på 13629. Alle bidrag hjelper.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

ANNONSE