Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669).
Etsning og koldnål på papir, 11,4 x 14,3 cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.

Rijksmuseum har den følgende kommentar til dette trykket:

This print was formerly called ‘het Uylenspiegeltje’ (the scoundrel), and not without reason. Rembrandt concealed all kinds of erotic double entendres in this scene of a shepherd couple beside the water. The man furtively peeks under the woman’s skirt and happens to point with his flute – a phallic symbol – in the same direction. The woman is weaving a wreath of flowers, an allusion to female genitalia.

Till Eulenspiegel skal ha vært en legendarisk ugagnskråke og småkjeltring i Tyskland en gang på 1300-tallet – vel å merke om han i det hele tatt var en historisk person. Historiene rundt ham ble først trykket og utgitt på platt-tysk i 1483. I følge én tradisjon skal han ha dødd av pest – Svartedauen – i 1350. En annen tradisjon hevder at han skal ha blitt hengt.

Den sistnevnte tradisjonen fulgte komponisten Richard Strauss (1864-1949) da han i 1894-95 skrev sitt symfoniske dikt Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28. Skriket i ess-klarinetten helt mot slutten markerer når Till blir heist opp. Vi finner en parallell til denne bruken av ess-klarinett i annen sats, Ostaps død, i Leoš Janáčeks (1854-1928) symfoniske rapsodi Taras Bulba fra 1915-18.

Vi skal høre Till Eulenspiegel med WDR Köln, under ledelse av Semjon Majevitsj Bytsjkov.
ANNONSE

Mest læst

Knæfaldet