Kopierede/fra hoften

Det er nu officielt: Mette Frederiksen og Mogens Jensen får “næser”.

Hvis en “blå” minister bryder loven, kommer hun i fængsel. Hvis hun er rød, får hun en næse og kan fortsætte, som om intet var hændt. Hermed er der indført et nyt samfundssystem, som indebærer særlige privilegier for socialister og deres støtter.

I Grundlovens §83 står der ganske vist: “Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet.” Grundlovens givere kunne ikke have forudset, at der senere med Folketingets samtykke ville blive indført forrettigheder for den røde adel, der kan kendes på, at den altid har magten uanset regeringens sammensætning. Om regeringen er “rød” eller “blå” kan være ét fedt, for den nye adel vil altid beherske Den Dybe Stat og sidder på alle samfundets institutioner.

I dagens Berlingske skriver Bertel Haarder: “Det danske parlamentariske ministerstyre går ud på, at der altid er en minister, der kan drages til ansvar. I Minksagen bør ministrene, inklusive statsministeren, som sad for bordenden, selvfølgelig tage det fulde ansvar, både for de udførte ulovligheder og for den mangelfulde begrundelse for den kostbare udryddelse af alle mink inklusive avlsdyr uden for sikkerhedszonen. Det gør ikke den store forskel, om ministrene vidste, hvad de gjorde. Det er deres ansvar under alle omstændigheder.”

ANNONSE

Ja, sådan var det engang, men vi lever i nye tider.

ANNONSE