Kommentar

Rembrandt The Supper at Emmaus (1648)

Lad os nærme os beretningen om Jesu død og opstandelse, som en historiker ville gøre. Hvad skal man lægge vægt på, hvis man vil finde kilder, der kan bekræfte eller afkræfte den traditionelle opstandelsesberetning?
Det Nye Testamente rummer talrige beretninger fra vidner, der har talt med og rørt ved Jesus over en periode på 40 dage efter hans korsfæstelse og begravelse. Men kan man tro på det? Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinært solide kilder. Især når det drejer sig om begivenheder, der ligger uden for menneskelig fatteevne.
Her er det bemærkelsesværdigt, at vi ikke kender til vidnesbyrd fra Jesu samtidige, der kalder opstandelseshistorien det, som man med et moderne ord kalder en “hoax”, eller overleveringer fra vidner, der beretter noget helt andet.
Bemærkelsesværdigt er det også, at Jesu disciple gav deres liv i troen på, at han var opstanden. Få går frivilligt i døden for noget, som de ved er løgn. Gennem tiderne har der selvfølgelig været masser af mennesker, der har ladet livet for det glade vanvid og det pure opspind, men Jesu læredrenge levede ikke mange hundrede år efter hans død. De havde kendt ham, været førstehåndsvidner.
Som flere tekstforskere har fremhævet, er Jesu liv, død og opstandelse mere velbevidnet, end hvad vi mener at vide om nogen anden, der levede i antikken. Det vi f.eks ved om Alexander den Store, der blev født ca. 350 år før Jesus, skyldes to biografier af Arrian og Plutrach, der skrev 400 år efter hans død.
Hvad vi har fra Virgil og Horats, blev nedfældet mere end 400 år efter deres død. For Livius og Tacitus’ og Plinius d. Yngres vedkommende er der ikke tidligere tekster end ca. 700 år, efter at de levede. Alligevel vil få betvivle, at teksterne bygger på betydeligt ældre manuskripter, eller at de pågældende forfattere har levet. Der er tusind gange flere manuskripter om Jesu liv, gerninger og opstandelse end om nogen anden person eller begivenhed i antikken bortset fra Homers Illiaden, der kendes fra 1.800 manuskripter, men det er mindre end en tiendedel af de overleverede beretninger om Jesus.
Her står vi. Så kan man tro eller lade være.
ANNONSE