Kunstbilde

Ukjent kunstner, etterfølger av Hieronymus Bosch (c.1450-1516) en gang på 1500-tallet.
Olje på tre, 38,4 x 51,5 cm, privateie

Bildet er sist registrert ved auksjon hos Sotheby’s i New York den 30. januar 2021, der tilslaget falt ved USD 100 800.

I det nye testamentes kanoniske skrifter er Jesu opphold i Dødsriket så vidt omtalt i Første Petersbrev 3, 18-21 (DNB 1930):

For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden, og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få – åtte sjeler – blev frelst ved vann, det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse

Her synes det innlysende at kunstneren har hentet sin inspirasjon fra det apokryfe Nikodemus-evangeliet, som i sin overleverte form antas å ha blitt redigert sammen en gang på 3-400-tallet.

Vi kan nok også trygt anta at det er derfra N.F.S.Grundtvig (1783-1872) fant inspirasjon til I Kveld blev der banket paa Helvedes Port.

ANNONSE

Læs også

Læs også