Kommentar

Lige siden jeg læste Paul Johnsons bog ”Intellektuelle” har jeg haft et blødt punkt for den lærde britiske historiker, journalist og forfatter. Heri udstiller han en stribe intellektuelles hykleri og dobbeltmoral (læs fx her og  her).

Som yngre bestred han posten som chefredaktør for det venstre-intellektuelle tidsskrift New Statesman, og han har opnået international berømmelse med værket ”Verdenshistorien fra 1917-1940”.

Forfatteren er født i 1928 og altså en ældre herre. Men i 2010 udgav han ”Jesus – a Biography from a Believer”, den bog som (fhv.) professor Bent Jensen nu har oversat til dansk og forsynet såvel med forord som en personlig efterskrift, hvori han beretter om sin indremissionske baggrund i Kjellerup.

Som titlen angiver er der tale om en biografi. Udgangspunktet for Paul Johnson, der altså direkte erklærer sig selv som troende (katolik), er det såkaldt moderne gennembrud i 1800-tallet, hvis sekulære og ateistiske livstolkninger har trængt kristendommen i defensiven.

ANNONSE

Kristendommens universelle betydning for den kultur, der baserer sig på Jesu ord i Det Nye Testamente, har systematisk været søgt nedtonet, og denne nedtoning ønsker Paul Johnson med sin bog at imødegå.
 

Jesus som historisk person

Historikeren vil fortælle om Jesus som historisk person fra Nazareth i Galilæa, som en undersåt i en jødisk provins i det romerske imperium. Beretningens indfaldsvinkel er en række kilder, der betyder, at Johnson kan følge i Jesu fodspor fra hans fødsel, barndom og ungdom – fulgt op af et spring frem til de tre år Jesus rejste rundt og prædikede, lærte fra sig og udøvede mirakler frem til hans død, opstandelse og himmelfart.
Med hensyn til indflydelse er Jesus ifølge forfatteren det vigtigste menneske i historien, hvilket afspejles i, at hans person og budskab fra første færd i 1. århundrede og lige siden er blevet særdeles omfattende beskrevet, diskuteret og tolket.

Hvordan var Jesus? 

Problemet med at beskrive mennesket Jesus er således ikke manglende stof, men det enorme kildemateriale. Det Nye Testamentes evangelier udgør imidlertid grundstammen i fremstillingen, og via disse tekster nås frem til følgende personkarakteristik:

Usædvanlig, facetteret, lidenskabelig og samtidig eftertænksom, ligefrem og subtil, myndig og sommetider streng, men også uendelig venlig, forstående, tålmodig, gavmild, tilgivende og elskende– ”så blændende i sin overlegenhed, at de, der var tæt på ham, ikke tøvede med at anerkende hans guddommelighed.” (s. 12)

Jesus talte hele tiden om barmhjertighed, og hans kærlighed til mennesker som enkeltpersoner er et altoverskyggende karaktertræk. Kvinder, som han ofte var omgivet af, blev regnet for lige så meget som mænd, og hans fordømmelse af skilsmisse (”Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille”) drejede sig ikke kun om at værne om ægteskabet, men om at beskytte kvinder.

 En citatmosaik

Følgende citater giver en yderligere idé om bogens ærinde, sprog og stil. For Jesus var jo ikke bare menneske – han var også Gud:

”Den enestående begivenhed – tilsynekomsten på Jorden af en skikkelse, som var både Gud og menneske – er kristendommens kerne.” (s. 10)

”Den eneste vej til at forstå hans lære er at læse alle evangelierne gentagne gange, indtil deres essens gennemtrænger sindet.” (s. 66)

”Livet på jorden skulle bruges til en omdannelse af selvet, hvorved hver eneste menneskesjæl skulle stræbe efter at blive så lig Gud som mulig (…)” (s. 68)

”I centrum for kristendommen er Kristi efterfølgelse. Evangelierne viser, hvordan det perfekte menneske opfører sig, tænker og taler.” (s. 125)

Sandhed er et nøgleord: ”Jeg er vejen, sandheden og livet.” (Johannes 14:6) (s. 134-135)

”Vis mod! (…) mod til ikke alene at gøre modstand, men også til at tåle uret.” (s.137)

Gør, som Jesus gjorde

Det har været en fornøjelse at læse denne Jesu-biografi. Den er sprænglærd – forfatteren kan tilsyneladende Det Nye Testamente forfra og bagfra plus en hel del mere – men alt formidles i et letlæst og flydende sprog.

Også budskabet står lysende klart: Gør, som Jesus gjorde.

Hvordan den påmindelse skal føres ud i livet er til gengæld en ganske anden og langt mere indviklet sag.

 

Paul Johnson: JESUS. En biografi skrevet af en troende. Oversat fra engelsk af Bent Jensen. Indbundet med omslag. Ill. 191 sider. Vejl. pris 269,95. Forlaget Hovedland. Udkommet d. 11.4.2019.

***** fem stjerner ud af seks

 

Anmeldelsen har været bragt i Den Korte Avis

 

ANNONSE