Kunstbilde

Caspar David Friedrich (1774–1840).
Vannfarger over blyant på papir, 19,8 x 34,4 cm, Pusjkin-muséet, Moskva.

Tysk titel: Die Ruine des Klosters Eldena

Edena-klosteret, som ligger i utkanten av kunstnerens fødeby Greifswald i Vorpommern, sør for Rügen, ble grunnlagt av cistercienserne i 1199. Klosteret ble nedlagt i 1535, som en følge av reformasjonen. Det ble sterkt skadet under Tredveårskrigene. Det forfalt ytterligere under den svenske okkupasjonen (1648–1815), da restene ble brukt som materiale for fortifikasjoner.

Svært mange av Caspar David Friedrichs bilder har Edena-ruinene som motiv, blant annet hans kanskje best kjente, Klosterfriedhof im Schnee (Kloster-gravlund i snøen), malt en gang etter 1819, tidligere i Staatliche Nationalgalerie i Berlin, men forsvunnet – stjålet eller ødelagt – siden våren 1945.

Olje på lerret, 121 x 170 cm, svart/hvitt-avfotografering.

Berlin ble inntatt av sovjetiske styrker våren 1945, og i kaoset ble en god del kunst ødelagt på grunn av uforstand og skjødesløshet. Svært mye ble fraktet østover, og noe finnes (“Not on Display”) i muséer i den tidligere Sovjetunionen. Det rette eierskapet diskuteres fortsatt. Russiske myndigheter har levert tilbake en del av det nazistene hadde stjålet i det okkuperte Europa, men det er påstått at kunstverker i tysk eie var lovlig krigsbytte, og derfor ikke vil bli utlevert.

ANNONSE

Det kan heller ikke utelukkes at andre enn sovjet-styrkene så sitt snitt til å “evakuere” kunstverk. Man vet rett og slett ikke.

Dagens bilde er sannsynligvis kjøpt direkte fra kunstneren av den senere tsar Nikolaj I, som besøkte Caspar David Friedrichs atelier i Dresden flere ganger – først i 1820.

ANNONSE

Læs også

Læs også