Kommentar

Aamund.dk

Partiet Venstre stemte for, at den populære Inger Støjberg skulle for en rigsret ” for at Inger kan blive renset”, som formanden udtrykte det.

Han mente nok snarere ’udrenset’, og det blev hun så i dag, hvor 25 ud af 26 dommere kendte hende skyldig og sendte hende bag tremmer i to måneder.

Sagen er en politisk sag fra først til sidst. Inger Støjberg er forhadt af Folketingets røde partier, der har fået følgeskab af den lyserøde fløj i Venstre og Konservative, som tilslutter sig en mere EU-venlig migrantpolitik. Der var mange, der gerne ville af med Støjberg, og dertil har man jo Rigsretten.

Selv om der er udpeget 13 lægdommere af Folketinget, er det de 13 højesteretsdommere, der har svunget taktstokken under hele retssagen, hvad dommen klart viser. Sagens politiske og menneskelige aspekter er fejet brutalt af bordet, hvad der fremgår entydigt af dommen. Der er ikke taget hensyn til, at Inger Støjberg gjorde sit yderste for at beskytte purunge pige mod ulovlige ægteskaber. Hun anså det for et tungt ministeransvar netop at tage parti for børnebrudene, selv om hun bevægede sig på kanten af ministeransvarsloven eller endda over kanten.

Det er lykkedes de juridiske dommere at overtale lægdommerne til udelukkende at behandle spørgsmålet om en formel, juridisk overtrædelse af loven uden nogen som helst hensyntagen til de politiske og etiske aspekter, der netop spillede hovedrollen i Støjbergs administration af migrantsagerne. Rigsretssagen klarlagde, at Inger Støjberg havde overtrådt ministeransvarsloven. Ingen tvivl om det. Men når dommen blev så uventet grusom, er det udelukkende, fordi vidneudsagn, dokumenter og forsvarets argumenter blev kastet på møddingen og således ikke kunne tale til fordel for en mildere dom. Dommen blev derfor et klamt stykke apotekerjura kemisk renset for hensyn til de politiske og menneskelige hensyn, der fik Støjberg til at handle, som hun gjorde.

ANNONSE

Den retfærdige dom havde været, at erklære Inger Støjberg skyldig, men med straffrihed eller en mindre bøde, hvilket ville være en sund balance mellem juraen og politikken i denne sag. Det var Støjbergs eget parti, der kastede hende under bussen i en proces, der kunne være klaret med en påtale fra Folketinget, en såkaldt næse, men som endte i en juridisk-politisk hekseproces med en uretfærdig og brutal dom. Borgerlige vælgere husker ved næste folketingsvalg, at det var Venstre, der lagde bålet til rette under Inger Støjberg. Der bliver en dyr regning at betale i valglokalerne. Venstre kan vente en tæt barbering.

ANNONSE