Nyt

Inger Støjberg er af rigsretten blevet idømt 60 dages fængsel, fordi hun skilte ægtepar, hvor pigen var mindreårig. Politisk er det en uforståelig dom. Støjberg fulgte danske værdier, der skelner mellem voksne og børn i seksuelle forhold, men dele af bureaukratiet og venstrefløjen hader Inger Støjberg. Stemmetallet var 23 mod én.

Højesteretspræsident Thomas Rørdam forklarer, at flertallet af dommerne har fundet frem til, at en pressemeddelelse fra 10. februar 2016 er den afgørende faktor. Et flertal af dommerne undsiger samtidig det notat, som Inger Støjberg og hendes forsvarere har brugt som forsvar.

»Flertallet finder det bevist, at den praksisændring, som Inger Støjberg besluttede, der skulle adminsteres efter, er den, der fremgår af pressemeddelelsen,« siger han.

Hun var udlændingeminister i Lars Løkke Rasmussens Venstreparti og tilhørte selv Venstre.

Denne dom vil danskerne se i sammenhæng med, at statsminister Mette Frederiksen er under undersøgelse i minkkommissionen med henblik på rigsret. I forhold hertil er Støjberg-sagen en bagatel.

Støjberg greb ind i sager, der involverede 23 par. En bestemmelse i menneskerettighedskonventionen siger, at parterne skulle have været hørt, før de blev skilt.

Til sammenligning har statsministeren og hendes regering udslettet en hel branche uden at have et lovgrundlag for det.

Støjberg er nu blevet dømt. Hvis Frederiksen slipper, vil det ikke blive forstået af brede hold. Det bliver en magtdemonstration fra venstrefløjen, hvor danskerne bliver gjort opmærksomme på, at der ikke er lighed for loven.

ANNONSE