Kommentar
Berlingskes artikel om bekymringer for radikalisering indad i Forsvaret er dybt useriøs og bidrager til at fremmane trusler. Det er et eksempel på den psykologiske krigsførelse som medierne de senere år har ladt sig friste af. Befolkningen har endnu ikke forstået rækkevidden af at medierne er gået over til at blive en krigsførende part. Mod dem.

Berlingske insinuerer at der er trusler fra højreekstremister, men det ene eksempel som nævnes viste sig ikke at være noget. Alligevel regner Berlingske med at der var noget og fortsætter til det andet eksempel, med reservefrømand Lars Gram. Det eksempel er det heller ikke let at få tag på og hele påstanden om radikalisering fortaber sig i den tynde luft.

Men for Berlingske tjener sagen et formål: Der er en dyb splittelse i Danmark om hvad der er danske værdier. Ligesom i USA er eliten mod det nationale og slår dem i hartkorn med højreekstreme. Det er tale om både paranoia og kynisk udgrænsning.

ANNONSE

Farvel til Danmark

Den danske elite har vinket farvel til det nationale Danmark. Den har bevæget landet langt ind på en kurs, hvor landet afnationalisere og islamiseres.

Selvsagt præger dette statslige institutioner som Forsvaret. Det er ikke mærkeligt at man i en institution der har til opgave at beskytte Danmark finder mennesker som er dybt bekymret for landets fremtid. Det samme gælder Frankrig, Tyskland, Norge og Sverige. Landene er på vej mod opløsning. Eliten har med åbne øjne valgt at trække træhesten ind i Troja, selv om man kan se at den strutter af soldater med våben. Alle andre kan også se det, og de gribes af desperation fordi eliten overhovedet ikke reagerer.

I en sådan situation er det ikke mærkelig om mennesker på indersiden af murene deler deres bekymringer.

Dette stemples nu af ledelsen som højreekstremisme.

I USA har forsvarsminister Lloyd C. Austin sat gang i en klapjagt på patrioter. Det sammen med vaccinetvang er ved at ødelægge USA’s militær.

Det danske forsvar går mere forsigtig frem, men det er mulig at genkende samme tilnærmelse: De nationalt sindede er potentielt en trussel.

Hvis medierne vil kan de mørklægge, og selektivt gengive en sag så den fremstår langt mere truende end den måske var:

I sommer skabte det overskrifter, da en soldat i Frømandskorpsets reserve var blevet fyret på baggrund af alvorlige anklager om at ville hverve andre danske soldater til et netværk, der angiveligt ønsker en voldelig revolution i Danmark.

Det viste den afgørelse, som reservisten modtog 6. juli 2021 fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), der er ansvarlig for personalet på forsvarsområdet.

Der er tale om soldaten Lars Gram, der ikke er blevet dømt for det, han blev anklaget for.

Vi genkender et mønster: der skal langt mindre til før noget rubriceres som højreekstremisme end noget andet, t. eks. islamisme. Berlingske har haft tilsvarende reportager fra Tyskland,

Selv en personalekonflikt kan fremstilles som højreekstremisme, hvis det implicerer en muslim eller anden indvandrer.

Under titlen Indvandrerhad, skriver Belingskes Mats Klitgaard.

30. marts 2021, omtrent en måned efter Flemming Lentfers advarsel om ekstremisme i Forsvaret, udsendte chefen for fregatten, Iver Huitfeldt, en »særlig melding« til operationsstaben.

Det fremgår af et afklassificeret stabsnotat, Berlingske er i besiddelse af.

Et besætningsmedlem havde gennem en længere periode »følt sig krænket over udtalelser fra flere, men særligt én kollega. Udtalelserne havde karakter af at være ekstremistiske og nedladende over for især indvandrere og personer med anden religiøs overbevisning«, står der.

Besætningsmedlemmet, der var anmelderen af sagen, havde derfor ifølge Berlingskes oplysninger været i kontakt med sin tillidsrepræsentant.

Udtalelserne skete ifølge notatet i arbejdsøjemed, og tre implicerede medarbejdere måtte igangsætte et konflikthåndteringsforløb. Forsvarets Efterretningstjeneste havde efterfølgende, 14. april, en individuel og fortrolig samtale med en af personerne »og kunne på den baggrund konkludere, at der ikke var grundlag for at rejse en sag«.

Søværnskommandoen oplyser til Berlingske, at de »ikke finder grundlag for at gå yderligere i detaljer med sagen, da Forsvarets Efterretningstjeneste konkluderede, at der ikke var grundlag for at rejse en sag eller gennemføre yderligere granskning«.

Men det er ikke den eneste sag om ekstremisme i Forsvaret.

Forsvaret konkluderede med at det ikke var en sag. Men Klitgaard regner den alligevel som en sag. Hvorfor? Fordi han har en hensigt.

Han vil gerne dokumentere at den fare Forsvaret advarer mod, er reel:

Først slår chefen for Forsvaret de rigtige politiske signaler an:

Nu afslører en intern e-mail fra den øverste chef i Forsvaret, Flemming Lentfer, at der reelt set er problemer med ekstremisme i Forsvaret.

»Kære chefer. Forsvaret har på det seneste modtaget konkrete eksempler på, at flere af vores medarbejdere udtrykker ekstremistiske holdninger eller viser interesse for ekstremistiske miljøer,« skrev Flemming Lentfer i e-mailen, der blev sendt 2. februar 2021.

»Forsvaret tager truslen om radikalisering og ekstremisme blandt Forsvarets ansatte alvorligt. Det var derfor, jeg i februar i år udsendte en mail til Forsvarets chefer om fokus på området. Enhver form for radikalisering og ekstremisme vil kunne udgøre en trussel mod de værdier, som Forsvaret værner om.«

Og:

»Omkring antal, uddannelsesmoduler og afledte konsekvenser for ansatte i Forsvaret er dette underlagt hensyn til militær sikkerhed og personfølsomme oplysninger.«

Dette er den analyse som påtvinges alle chefer med ansvar. Vi genkender den i Norge og Sverige. Man forbereder klapjagt på nationale. I USA sidder de allerede i fangehullerne. Hvor meget har danske, svenske eller norske medier skrevet om denne forfølgelse? Ingenting. De forbereder det samme her og har fået de første tegn med retsforfølgelsen af Javeh Tavakoli, Steen Raaschou, Jeppe Jul, Kim Møller og Uwe Max Jensen. Der kommer mere!  På et højere plan bliver denne politik kommunikeret landene imellem. Vent bare til EU’s digitale servicelov er færdig.

Kernen er at politikerne frivillig og uden at sige noget har afskaffet folkestyret. Da vil selvfølgelig Forsvaret blive bange for at soldaterne kan vende våbnene mod dem, politikerne.

Og i en spritny beretning fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der bliver offentliggjort i denne uge – og som Berlingske har fået særlig indsigt i på forhånd – bliver det slået fast, at terrortruslen også kan komme indefra. Tidligere på året sendte den øverste chef i Forsvaret, Flemming Lentfer, ligeledes en alarmerende e-mail.

Efterretningstjenesten understreger, at den er »meget opmærksom på eventuelle ekstremistiske eller radikaliserede miljøer i Forsvaret og den sikkerhedsrisiko, det kan udgøre«.

 

 

Ekstremisme i egne rækker: Sådan forsøger Forsvaret at bekæmpe terrortruslen, der kan komme indefra

ANNONSE

Mest læst

De blev til monstre

Servicemeddelelse

Manifest i en mørk tid