Doc-TV

Myndigetene har med medienes hjelp skapt en frykt for høyreekstremisme som de selv skrur opp. Det skjer selvsagt som et speilbilde av det som foregår i USA og man kan bare tenkte seg hvordan det vil bli hvis frykten får noe håndfast å bite i.

Om ikke annet så kan mediene hjelpe til med å koke suppe på en spiker. Berlingske refererte forrige dagen fra en rapport fra Forsvarets Etterretningstjeneste som advarer mot faren for radikalisering og ekstremisme, innad. Islamisme blir nevnt, men fokus er på høyreekstremisme.

Berlingske gjengir to eksempler, hvorav det ene ble funnet ikke å være noe. Likevel bruker Berlingske det som “bevis”. Det er uærlig journalistikk. Det gjaldt en personlig motsetning på et marinefartøy hvor en innvandrer var innblandet. Alle vet at noen kan være hypersensitive og oppfatte ting forkjært. Det tyder etterforskningen på. For saken ble lagt bort som intet forhold funnet. Men mediene utbroderer den som om det var noe. Dette er noe vi ser igjen og igjen. Mediene driver sin egen psykologiske krigføring.

ANNONSE

NTB har hatt flere saker med våpenbeslag, både i nord og vestpå. Sakene er diffuse og vanskelig å få tak på. Men ordet høyreekstremisme er nevnt. Når også Filter Nyheter blir nevnt, vekkes mistanken om at det kan være snakk om saker med velger å gi en politisk vinkling. Som oftest er det flere momenter som drar i andre retninger. Men både politi og medier er selektive.

Vi registrerer at frykt er et våpen flere bruker og publikum er forsvarsløse, hvis de ikke leser Document og bruker sin sunne fornuft.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

ANNONSE

Læs også

Læs også