Kopierede/fra hoften

Nobelparken, Aarhus Universitet; Foto: Maps

Tidligere på ugen holdt jeg for rødt ved Nobelparken, et bygningskompleks tilhørende Aarhus Universitet. På hegnet hang der vel omkring 50 valgplakater, og lidt for sjov forsøgte jeg at finde en en borgerlig hvid mand. Det lykkedes ikke. Universiteterne er venstreorienteret skoling, og her er intet at hente for borgerlige.

Interessant kronik af Asger Højlund. Læs det hele på Berlingske – Efter seks års altdominerende socialkonstruktivisme på Aarhus Universitet siger Asger Højlund stop (31. oktober 2021).

“I sommer afsluttede jeg et seksårigt ophold på Aarhus Universitet, hvor min studiekombination har indeholdt Kinastudier, Det Globale Europa og Globale Områdestudier. Ud af disse tre har især de to sidste været anlagt på et fundament af socialkonstruktivisme, social retfærdighed og kritisk teori.

… Socialkonstruktivismen er i sig selv blind, så for at give den en retning og et formål må den indføjes i en større rammefortælling. På humaniora findes der en overordnet rammefortælling, der manifesterer sig i en håndfuld ofte indbyrdes modstridige ideologier såsom klassisk marxisme, neo-marxisme og intersektionalisme.

En anden vigtig strømning på humaniora er kritisk teori. Kritisk teori dækker over en række løst sammenhængende akademiske discipliner, der udspringer af den såkaldte Frankfurterskole og har det til fælles, at de søger forklaringer på social ulighed og undertrykkelse i strukturer, systemer og kulturelle antagelser. I praksis er det næsten udelukkende Vestens strukturer, systemer og kulturelle antagelser, der kommer under kniven…

“Ubelejlige kendsgerninger kan, uagtet at de bliver behandlet i god tro, være med til at nære hadefulde diskurser og bør derfor udelades. På den måde sondrer man i undervisningen i praksis ikke mellem det deskriptive og det normative. Alt har en normativ dimension. (Asger Højlund)

ANNONSE