Kopierede/fra hoften

Blackrock er et af verdens største fonde med 8.7 billioner dollar. Et så stort fond kan, hvis det vil, bruge pengene til at skaffe sig politisk indflydelse. CEO for Blackrock, Larry Flynn, vil. Han sidder i bestyrelsen for World Economic Forum.

Blackrock har adopteret “gode sager” som de pusher: social retfærdighed, grøn omstilling og økonomisk globalisme, eller oversat til eksplicit politik: Social retfærdighed betyder BLM/Antifa, grøn omstilling betyder at industrien har sugerøret nede i statskassen og kan gøre hvad de vil, globalisme betyder samarbejde med Kina.

Trump dukkede op som en trussel mod denne politik og de sørgede for at blive ham kvit. Hvordan de gjorde vil komme frem efterhånden. Men det meste foregik i fuldt dagslys.

ANNONSE

Blackrock bruger ”sociale kreditkort” på samme måde som Kina gør overfor sine borgere: Hvis et firma scorer højt på listen over ønskelige tiltag, får de adgang til investeringer. Hvis de scorer lavt, synker deres prestige. Sådan har olieselskaberne arbejdet hårdt.

Det har længe været kendt at store kapitalfonde har stor magt, hvis de, der leder dem, vil. Det vil Larry Fink.

Larry Fink er bestyrelsesmedlem (board member) i World Economic Forum, bygget op omkring mottoet “hvis du ikke ejer noget vil du være lykkelig.” World Economic Forum er en international organisation af politiske og ”corporate apparatchiks”, hvis mission er global kollektivisme. Men demokratiske principper, fri virksomhed og nationalisme står i vejen.

Aktivist-kapitalismen er engageret i sager og lederne formulerer en teori om at selskabet må forholde sig til flere grupper, som har ret til at blive hørt og taget hensyn til: LBGH er en stor hammer, klima, minoritetsrettigheder og det som kaldes ”equity”, retfærdighed, som er nærmest det modsatte af ”equality”, lighed.  Hvis man kan få gennemført at selskaber må tage hensyn til alle disse principper og grupper, har man et styringsværktøj som suspenderer normal markedskapitalisme.

ESG er et ”corporate rating system”, der står for miljø, social retfærdighed og styring. Bloombergs ”New Energy Finance” indsamler ESG-data og foretager ratings for over 10.000 børsnoterede virksomheder globalt. Bloomberg fastsatte principperne, der dækkede 120 miljømæssige-, sociale- og styringsindikatorer for at nå frem til en rating, som ikke er transparent for offentligheden. Bloomberg er opmand for virksomhedsstyring og bruger ESG til at fremme World Economic Forums aktivistkapitalisme (stakeholder capitalism).

Det var dette ”scorecardsystem” som fik Delta Airlines og Coca Cola til at protestere mod den nye valglov i Georgia og stille sig bag Bidens kritik. De samme medier, som hamrede på Biden, fortier at Stacey Abrams er vendt 180 grader og nu går ind for at vælgerne skal vise ID før de kan stemme.

Når kommercielle selskaber må stå ansvarlige for politiske sager, opstår en ny type kapitalisme som passer Kina godt.

En høj ESG-rating begrænser en investors potentielle profit på grund af, at det er dyrt at holde ratingen nede og sætter dermed aktionærernes interesser på linje med tredjeparts. Ratingsystemet skader Amerikas innovation og konkurrenceevne og gør Kina stærkere.

Ingenting glæder Kina mere end at det amerikanske forsvar og offentlige sektor sender ansatte på kursus i kritisk raceteori. Identitetspolitik er blevet et politisk våben.

Blackrock kan alene på grund af sin størrelse presse andre selskaber til at adoptere samme sociale aktivismeplatform. De får stor uformel politisk magt.

Blackrock har skabt investeringsprocesser og tilsynsmekanismer bygget op omkring ESG (created). Alene på grund af sin størrelse kan Blackrock lægge pres på virksomhederne for at overholde ESG. En autoritær tilgang, der ikke er forankret i retsstatsprincippet. Blackrock laver lobbyarbejde for oprettelsen af reguleringsordninger til at lægge pres på regeringerne.

Men det norske Oliefond bevæger sig i samme politiske landskab og omgås fonde som Blackrock.

I medierne fremstilles social aktivisme udelukkende som et gode, hvad enten det er fossile selskaber, landminer, våben, eller Vestbredden.  Vi har til gode at se analyser som ser på de negative sider.

 

 

THE ROAD TO GLOBAL FASCISM: How Wall Street Investment Banks Use Coercion to Promote Social Justice, Climate Change, and Globalism

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE