Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Olje på lerret, 154 x 169 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Petri fornektelse er omtalt, med mindre variasjoner, i alle de fire kanoniske evangelier. Her etter Marcus 14, 53-54 og 66-73 (DNB 1930):

Og de førte Jesus til ypperstepresten, og der kom alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde sammen. Og Peter fulgte ham langt bakefter like inn i yppersteprestens gård, og han satt der sammen med tjenerne og varmet sig ved ilden.

Og mens Peter var nede i gårdsrummet, kom en av yppersteprestens tjenestepiker, og da hun så Peter varme sig, så hun på ham og sa: Også du var med denne nasareer, Jesus. Men han nektet det og sa: Jeg hverken vet eller forstår hvad du mener. Og han gikk ut i forgården, og hanen gol.

Og piken fikk se ham, og begynte igjen å si til dem som stod der: Dette er en av dem. Men han nektet det atter.

Og litt efter sa atter de som stod der, til Peter: Du er sannelig en av dem; du er jo en galileer. Men han gav sig til å forbanne sig og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske I taler om. Og straks gol hanen annen gang.

Da kom Peter det ord i hu som Jesus hadde sagt til ham: Før hanen har galt to ganger, skal du fornekte mig tre ganger. Og han tok det til hjerte og gråt.

I Martin Luthers tyske bibeloversettelse lyder den siste linjen (Mat 26,75):

Und ging heraus und weinete bitterlich.

I Johann Sebastian Bachs Passio secundum Matthaeum følger arien Erbarme dich, her sunget av Julia Hamari med Münchener Bach-Orchester, dirigert av Karl Richter, i innspillingen fra 1971,
Erbarme dich, mein Gott,
Um meiner Zähren willen!
Schaue hier, Herz und Auge
Weint vor dir bitterlich.
Erbarme dich, mein Gott.

ANNONSE

Læs også

Læs også