Nyt

Sagen om byretsdommer Søren Holm Seerup, der er blevet anklaget for at være inhabil i Morten Messerschmidt-retssagen, trækker tråde helt ind i justitsministeriet.

Søren Pind uddelte en særopgave til sin barndomsven, Søren Holm Seerup – da Pind var justitsminister.

Venstremanden Søren Pind og byretsdommer Søren Seerup kender hinanden fra barndomsårene i den bornholmske landsby Østermarie.

Dommer Søren Holm Seerup er født i Åkirkeby. Han møder Søren Pind, da han begynder i første klasse på Østermarie Folke- og Realskole.

Senere bliver både Søren Pind og Søren Holm Seerup optaget på jurastudiet på Københavns Universitet, hvor de efter endt uddannelse begge får tilbudt underviserjobs.

Pind og Seerup har vedligeholdt deres nære venskab siden folkeskoleårene og er en del af en vennekreds, der også tæller DF-kritikeren Jarl Cordua, som Søren Pind mødte på Bornholms Gymnasium.

Søren Pind var justitsminister fra sommeren 2015 til efteråret 2016. Søren Holm Seerup blev udnævnt til byretsdommer ved Retten i Lyngby i oktober 2008.

Det tidligere folketingsmedlem, Søren Pind, fortæller i sin bog ‘Frie ord’, at han personligt udnævnte Søren Holm Seerup til et job, hvor den færøske retsplejelov skulle opdateres.

Arbejdet med at opdatere Færøernes lovtekster bliver regnet for en bibeskæftigelse, og denne bibeskæftigelse skal offentliggøres for at skabe gennemsigtighed om eventuel inhabilitet.

I oversigten over danske dommeres bibeskæftigelser fremgår det i 2019, at byretsdommer Søren Holm Seerup har et ekstrajob i en arbejdsgruppe, der er nedsat af justitsministeriet. Målet er at skabe en ny færøsk retsplejelov.

Den ny retsplejelov for Færøerne trådte i kraft i begyndelsen af 2021.

Det er dybt betænkeligt, at daværende justitsminister Søren Pind frit kunne udnævne en af sine nærmeste venner, der oven i købet er en del af dommerstanden, til et magtfuldt bijob.

ANNONSE

En bibeskæftigelse, der hører direkte under justitsministeriets departement. Der er ikke offentliggjort om, Søren Holm Seerup fik penge for at bijobbe for barndomsvennen Søren Pind og justitsministeriet.

Søren Holm Seerup kommer i mediernes søgelys i sommeren 2021, da han idømmer Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, en betinget fængselsdom.

Senere kommer det frem, at dommer Søren Holm Seerup har udtrykt negative holdninger til Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti – både før og efter domsafsigelsen.

Formanden for Dommerforeningen, Advokatrådet, en juraprofessor og flere medier påpeger, at dommerens ageren på de sociale medier kan skabe tvivl om dommerens habilitet, da han dømte Morten Messerschmidt.

“I vores øjne er dommeren med sine handlinger gået for langt i forhold til, hvordan dommere bør opføre sig,” siger formanden for Advokatrådet.

Tidligere justitsminister Søren Pind træder straks til og forsvarer sin barndomsven, Søren Holm Seerup, på de sociale medier.

Den tidligere justitsminister sender øjeblikkeligt klager til Pressenævnet, der skal stække mediernes muligheder for at dække den betændte sag om dommer Søren Holm Seerup.

Søren Pind arrangerer endvidere en internetafstemning, der skal påvise, at Messerschmidt er skyldig. Venstremedlemmet Søren Pind er rasende. Han erklærer, at dommer Søren Holm Seerup er “udsat for en blodig – blodig – uretfærdighed”.

Der tegner sig et billede af en tidligere justitsminister, der vil gøre alt for sin barndomsven, der er endt som magtfuld byretsdommer.

Spørgsmålet er, om Søren Pind var inhabil, da han gav sin nære ven, Søren Holm Seerup, et sandsynligvis lukrativt bijob i justitsministeriet?

ANNONSE