Kommentar

Jeg kommer mere og mere i tvivl, om USA er en i praksis fungerende retsstat. Der er i de senere år foregået en udvikling i USA´s vigtigste institutioner, som gør, at tvivlen melder sig.

Hvordan kan det f.eks. være, at FBI ikke har været i stand til at foretage sig noget, efter at den hemmelige tjeneste kom i besiddelse af den computer, som nuværende præsident Bidens søn, Hunter Biden, havde indleveret til reparation og derpå tilsyneladende glemt alt om?

Historien om dengang præsidentkandidat Bidens søns computer blev første gang omtalt af avisen The New York Post i begyndelsen af oktober 2020. Nyheden blev straks forsøgt kvalt af De Forenede Censurinstitutioner Facebook, Twitter & Co samt Det demokratiske Partis lydige trykte og elektroniske medier – The New York Times, The Washington Post, CNN, MSNBC osv. Kun Fox News af de betydende TV-kanaler dækkede nyheden. Den danske offentlighed aner derfor heller intet herom.

ANNONSE

Alle, som ikke var blevet hjernevasket af de dominerende amerikanske medier, forstod naturligvis, at de omfattende bestræbelser på at mørkelægge sagen skyldtes hensynet til præsidentkandidat Biden. Hvis sagen var blevet omtalt med den intensitet, som præger mediernes omtale af enhver udokumenteret påstand om den slemme Donald Trump, kunne det have skadet Bidens valgkampagne.

FBI har været i besiddelse af computeren og dens indhold i over et år, men er fortsat fuldkommen tavs. Hvis indholdet var ligegyldigt, kunne FBI jo blot meddele offentligheden det og levere computeren tilbage til dens ejermand. Og når man tænker på FBI´s geskæftighed, når det gælder Trump-tilhængere eller blot personer, der har haft kontakt til Trump på et eller andet tidspunkt, virker passiviteten mht. Hunter Biden påfaldende. Hele FBI´s skandaløse rolle i udbredelsen af løgnene om Trump som præsident Putins redskab er også grundigt dokumenteret, om end stort set uomtalt af danske medier og derfor ukendt af offentligheden.

For nylig kom der en klar tilståelse fra den offentlige anklager, der skulle undersøge og tage stilling til den famøse sag om Hunter Bidens computer: Sagen blev henlagt, fordi det kunne påvirke præsidentvalget – altså en klar politisk beslutning fra en myndighed, der netop skal være politisk neutral. For en undersøgelse af sagen ville jo efter alt at dømme have gavnet Trump. 

Alle, der er tilhængere af retsstaten, bør være foruroliget over det skred, der foregår på så mange områder i USA i disse år. Alle, der er tilhængere af frie, uafhængige medier, som ikke bevidst undertrykker væsentlige oplysninger for borgerne, bør forstå, at de dominerende medier i USA er dybt korrumperede og derfor dybt utroværdige. Deres ubegavede danske halehæng fortjener kun foragt.

ANNONSE