Tavle

Specielt når venstrefløjen og medierne bakker fuldtonet op om migrationen og nedtoner indvandrerproblemerne, der importeres fra Afrika og Stormellemøsten. Det hele er ved at udvikle sig til en kopi af teokratiet i Iran, hvor venstrefløjen i 1970’erne også bar islamisterne frem til sejr, men derefter måtte flygte ud af landet eller blive henrettet af præstestyrets krumsabler.

Mon venstrefløjen og de selvgode mediefolk får det godt i ‘Mohamad Wasso’ s ønskesamfund?

ANNONSE