Kommentar

C.A. Lorentzen (1746-1828), Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanisse (Tallin) i Estland den 15. juni 1219, 1809

En stor og livskraftig myte er at højrefløjen splitter og polariserer. Man er endog så selvgod at man har gjort Dannebrog politisk og snæversynet, så nye borgere ikke er inkluderet. Det er en grov løgn.

Jyllands-Posten skriver at en vis procent unge mennesker i dag betragter Dannebrog som et negativt symbol. De forbinder det med Dansk Folkeparti. Men hvem har skabt en sådan association? Er det ikke venstrefløjen og medierne?

Skygger over nationalflaget: Flere unge ser det som et negativt symbol
Andelen af danskere, der ser Dannebrog som et samlende symbol, er faldet over de seneste syv år. Samtidig ser flere unge nationalflaget som et symbol på nationalisme.

Medierne er anti-nationale. Er det konservative menneskers skyld at venstrefløjen og medierne er blevet anti-nationale? Vi hører aldrig kritik af deres form for internationalisme. Den regnes for bedre. For positiv, i sig selv.

ANNONSE

Men alle kan se at det at være anti-national er som at ville have både i pose og i sæk. Man vil både nasse på det nationale fællesskab og lave sit eget.

Det multikulturelle fællesskab står værdimæssigt højere end det nationale, der står for provinsialisme og snæversyn. Det er den karikatur medierne og venstrefløjen har skabt.

Venstrefløjen, de intellektuelle og medierne står fremmed overfor den loyalitet og selvopofrelse som flaget og nationen kræver.

De fortæller at der er noget forsimplet ved det nationale. Selv befinder de sig på et højere niveau. De ønsker hele verden velkommen.

Da der opstod en reaktion mod invasionen af fremmede, kunne venstrefløjen og medierne fremstille sig selv som overlegne.

Det er en ret enkel sag at dissekere denne selvgodhed. Men den lever godt, særlig blandt mennesker med uddannelse.

I virkeligheden er det en banal, selvfed øvelse, man bliver træt af.

Et nationalt fællesskab forudsætter en loyalitet til noget der er større. Det kaldes autoritet. Problemet for venstrefløjen er at den kun anerkender sig selv som autoritet, aldrig Gud.  Gud og fædreland hører historisk sammen. Danmark er historien om danernes møde med sig selv under Guds himmel.

Siden venstrefløjen har tabt troen på Gud og socialismen ikke længere står højt i kurs, står tilbage at omfavne Allah. Det gør venstrefløjen i stigende grad.

Den udvikling har Jyllands-Posten selv været med til. Det er en grænseløs frækhed at fremstille det som at højrefløjen har bemægtiget sig Dannebrog.

I virkeligheden har højrefløjen forsvaret det nationale mod udslettelse.

 

 

Køb Lars Hedegaards bog her!

ANNONSE