Kopierede/fra hoften

Hizb ut Tahrir udenfor den franske ambassade. Foto: Steen Raaschou
Partiet bemærker, at antallet af muslimer i Danmark i 2050 vil være steget til 770.000 eller 12 pct. af befolkningen mod ca. 350.000 i dag. Dette ifølge Pew Research. Man kan tilføje, at et land er uopretteligt tabt, når andelen af muslimer overstiger 10 pct.
Som modtræk foreslår DF en række stramninger, bl.a. hvad angår retten til muslimsk indvandring, opnåelse af dansk statsborgerskab samt statsstøtte til moskeer og koranskoler.
Ligesom alle tidligere stramninger, vil disse forslag højst sænke islamiseringshastigheden, som vil vokse proportionalt med de demografiske ændringer.
Det eneste, der vil batte, er forbud mod moskeer og islamisk uniformering, indgreb mod personer, der udbreder islamisk ideologi, stop for offentlige overførsler til personer, der arbejder for indførelse af sharia, stop for ansættelse af sådanne personer i offentlige stillinger, fratagelse af dansk statsborgerskab og endelig repatriering af fremmede, der nægter at følge den danske husorden.
Diskrimination lyder ikke godt, men den stammer fra islam, der skarpt skelner mellem troende og vantro. Under islam har de sidstnævnte ingen rettigheder.
Så vi har to muligheder: Enten forsvarer vi demokratiet og den danske livsform, mens vi stadig har styrken til det, eller vi venter, til vi er så svækkede, at ethvert forsvar bliver umuligt.
Før det trænger ind, kan man smykke sig med nok så mange stramninger.
ANNONSE