Kunstbilde

Emmanuil Nojevitsj Jevzerikhin (1911-84)
Sølvgelatinkopi, TASS.

Emmanuil Jevzerikhin var en sovjetisk reportasjefotograf tilknyttet det statlige telegrambyrået TASS, og var aktiv på flere forskjellige frontavsnitt i løpet av krigen 1941-45.

Ett av hans best kjente bilder er dette. Motivet er Barmalej-fontenen i Stalingrad (nå Volgograd), oppstilt i 1930. Den er nå erstattet med kopier et par andre steder i Volgograd.

Slaget om Stalingrad varte fra 23. august 1942 til 2. februar 1943, og krevet rundt to millioner liv.

ANNONSE