Kunstbilde

Svend Hammershøi (1873-1948)
Olje på lerret, 74 x 89 cm. privateie.

Bildet er sist registrert ved auksjon hos Bruun Rasmussen i København den 26. mars 2018, der tilslaget falt ved DKK 7 500,-.

Svend Hammershøi var den bedre kjente Vilhelms (1864-1916) lillebror. Hans viktigste lærer var Kristian Zahrtmann (1843-1917). Ved siden av maleri var Svend Hammershøi også aktiv som keramiker og designer, blant annet for Den kongelige Porcelainsfabrik i Københhavn.

Holmens Kirke begynte som en ombygning og utvidelse av Marinens ankersmie (1563) til kirke i årene 1619-20.

I sin roman Drømmen og Virkeligheden (1942) skriver Michael Tejn – pseudonym for Mogens Klaehr (1911-1994) i kapitlet Skærsommernatsgalskab – der han blant annet tar for seg noen av Københavns kirker:

Mens Holmens og Garnisons ganske vist er smaa og tilsyneladende modeste, men i Virkeligheden for længst har gjort op med sig selv, at det skam ogsaa er Forskel på Kvaliteten av Guds Ord, og at de selv ganske utvivlsomt er av et langt fornemmere Indhold end alle de andre.

ANNONSE