Kopierede/fra hoften

 

Jeremy Alters repræsenterer et stort advokatfirma i USA som anlagt en såkaldt ”class action suit”, dvs. søgsmål på vegne af flere, mod den kinesiske stat for med overlæg at have sluppet corona-virusset løs på verden.

Alters forklarer sagen fra et juridisk perspektiv: Normalt kan stater ikke anlægge sag mod hinanden. Men der findes undtagelser, som terror. Corona-pandemien har nogle af de samme kendetegn: Kommunistpartiet kunne have forhindret pandemien i at blive eksporteret til resten af verden, men gjorde det modsatte: Kina opkøbte beskyttelsesudstyr gennem stråmænd i lande, som var intetanende om hvad der ventede dem. Dette er en kynisme som er vanskelig at fatte.

Ikke bare Kina, men også WHO, er medskyldig. Taiwan alarmerede WHO den 30. december om at der var opdaget et nyt, smitsomt virus i Kina. Men siden henvendelsen kom fra et land som Kina ikke anerkender, lagde WHO meldingen til side. WHO blev medskyldig og bærer et tungt ansvar.

ANNONSE

USA forlangte reformer i WHO, dvs. at ledelsen blev skiftet ud og sandheden kom på bordet. Det nægtede WHO. USA havde ikke noget andet alternativ end at træde ud af WHO.

Men hvem er det EU og medierne klandrer? Trump som ikke vil deltage i internationalt samarbejde.

Kina har raseret verdensøkonomien og taget livet af hundredtusinder og vil fremdeles ikke erkende nogen skyld, men den norske regering og norske medier er alligevel på Kinas side.

I Norge har statskanalen NRK konsekvent propaganderet for Kinas version og der er ikke megen diskussion om hvorfor statskanalen ignorerer meldingerne om Kinas undertrykkelse af information.

Det er nemlig det tredje punkt på listen: Kina ikke bare slap virusset ud i verden, det bragte også de otte læger til tavshed, som forsøgte at alarmere verden.

Det gør at Kina ikke kan skyde skylden på at det ikke vidste eller forstod hvad det stod overfor. Landet bragte dem, som vidste det og ville forberede verden, til tavshed.

Det kinesiske kommunistparti er et kriminelt regime. Det har ingen krav på legitimitet.

Alters siger: Dette må få konsekvenser for Kinas adgang til USA. Hvis Kina ønsker at handle med USA må spørgsmålet om erstatninger på bordet. Kina ejer enorme værdier i USA. Det har påført amerikanerne enorme skader og lidelser. USA kan ikke bare vende den anden kind til og fortsætte som om ingenting er hændt.

Roger L. Simon skriver i the Epich Times at vejen til sejr for Trump går gennem Kina: Det er Kina som har påført amerikanerne denne krise og de må stå til ansvar. Trump kan bruge dette argument til at presse amerikanske selskaber til at flytte fabrikkerne ud af Kina. Buy American og Made in USA kan blive en patriotisk bølge, som det kan blive vanskeligt for selskaberne at modsætte sig. Men da må nogen sætte dagsordenen.

Biden vasker hænder  når Kina kommer på bordet. Biden har stået for en Kina-venlig politik, og har privat ladet sønnen berige sig på Kina. Mange politikere har gjort det samme.

ANNONSE