Kopierede/fra hoften

Michael_Shellenberger By Michael Shellenberger – http:::shellenberger.org:shellenberger-for-governor:, CC BY-SA 4.0, https:::commons.wikimedia.org
En prominent amerikansk miljøaktivist, Mike Shellenberger, siger undskyld for at have bidraget til mediernes og politikernes klimahysteri om Jordens snarlige undergang. Han angriber FNs miljøpanel og miljøorganisationer for at være i lommen på finansverdenen og olie- og kulproducenter.
Shellenberger er glad for, at han i de seneste år har været med til at forhindre lukningen af kernekraftværker og dermed bidraget til et renere miljø.
Finansmagasinet Forbes Magazine, der trykte hans udtalelser, trak dem omgående tilbage efter at have været udsat for pression fra miljøhysterikere.
Blandt hovedpunkterne i hans nye bog, Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All, kan nævnes:
Amazonas er IKKE “verdens lunger”.
Klimaforandring har IKKE forværret naturkatastrofer.
Skovbrande er blevet formindsket med 25 % siden 2003.
Der bruges i dag mindre jord til at producere kød.
Ophobning af brænde og flere huse tæt på skove er forklaringen på flere og flere farlige brande i Australien og Californien.
Udledning af kultveilte i rige nationer som England, Tyskland og Frankrig er blevet formindsket siden 1970´erne (de anvender alle kernekraft, selv om Merkel er blevet hysterisk og nu vil afvikle tyske kernekraftværker).
Brænde er langt skadeligere end fossile brændsler.
Shellenberger skriver, at han var bange for at miste venner og økonomisk støtte, hvis han fortalte sandheden om klimahysteriet. Men hysteriet er nu kommet ud af kontrol og er blevet farligt for miljøet og fødevareproduktionen. Det vigtigste er at mindske luftforurening ved at gå fra brænde til kul til olie til naturgas til URAN (kernekraft).
Klimatosserne har fået endnu et kraftigt skud for boven. Men det bliver svært at få medierne og politikerne til at indrømme det grundløse hysteri.
ANNONSE