Kunstbilde

John Bauer (1882-1918)
Tresnitt, selve bildet 20 x 22 cm, privateie.

Sist observert ved Göteborgs Auktionsverk den 25. august 2018, der tilslaget falt ved EUR 316, som omtrent skulle tilsvare SEK 3 300.

Bildet har den følgende påskrift Original träsnitt John Bauer Ernst Bauer. Man kan anta at kunstnerens yngre bror Ernst (1888-1976) har bistått med selve trykkingen av både dette og andre av Johns tresnitt.

Modell for Sagoflickan var etter alt å dømme kunstnerens fru Ester, født Ellqvist (1880-1918), som han traff da de begge gikk ved Akademiet i Stockholm. og som han giftet seg med i 1906.

I Sverige har eventyr-illustratøren John Bauer en status som omtrent tilsvarer vår egen Theodor Kittelsen (1857-1914), og da er det kanskje ikke så rart om noen utenfra forveksler dem, som vi kan se et morsomt eksempel på her. (Pussig at de ikke la merke til KIttelsens signatur nederst til høyre).

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også