Kopierede/fra hoften

Den selvudråbte “iman”, Sherin Khankan, vil appellere Landsrettens frikendelse af Naser Khader til Højesteret,efter at han havde kaldt hende ekstremist.

Khankan har ved tidligere lejligheder udtalt, at man ikke kan være muslim, hvis man ikke anerkender Koranen som Guds ord – og det glæder hvert eneste ord. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad Gud har sagt, og hvad fru Khankan derfor tror på.

Lad os tage nogle eksempler.

“Gud har forbandet dem [jøderne] på grund af deres vantro” (Sura 2:88). Som rettroende må fru Khakan altså også forbande jøder.

Dem, der fører krig mod Gud, “bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet.” (Sura 5:33). Islam opfatter enhver modstand mod Allahs magtovertagelse som krig.

“Tag ikke jøder og kristne som venner.” (Sura 5:51)

“Fristelse til frafald [altså fra islam] er værre end drab.” (Sura 2.191)

Sherin Khankan har nu to muligheder: Enten kan hun hævde, at Koranen tager fejl, og i så fald er hun ikke muslim, men frafalden. Eller hun kan fastholde, at Koranen står til troende, hvilket vil sige, at hun er ekstremist.

ANNONSE
ANNONSE