Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Norsk Folkemuseum.

Anders Beer Wilse var en av Norges viktigste fotografer både i sin samtid og historisk sett, og en sentral bidragsyter til den nasjonsbygging som foregikk både før og etter unionsoppløsningen i 1905. Dette er ett av hans best kjente fotografier.

De avbildede er ekteparet Ingeborg og Ola Hustad på rutebåten fra Hjørundfjord til Ålesund en gang i 1910. Man kan av og til se at bildet er forsynt med titelen Siste reis – men i dette tilfellet stemmer det ikke. Deres barnebarnsbarn Kjell Henry Hustad (f. 1943) opplyser at hans oldemor ble frisk igjen, og gikk bort først fire år senere.

ANNONSE