Kopierede/fra hoften

Foto: Ar.Sweden.se)

Selvom de fleste danskere stemmer på partier, der indirekte faciliterer befolkningsudskiftingen, så er det mit indtryk, at det først og fremmest sker, fordi de mangler viljen til at tage ubehagelige beslutninger. I tilfældet Sverige er billedet mere nuanceret. Brede dele af samfundet ønsker tilsyneladende et multikulturelt deroute.

En vild historie fra svenske Expressen – Sverige marknadsförs som bidragsland av myndighet.

“‘I Sverige har föräldrar rätt till 480 dagar betald ledighet när ett barn föds eller blir adopterat. Den här siffran är superhög sett till internationell standard’. Den informationen finns att tillgå på Sveriges officiella hemsida Sweden.se, som produceras av myndigheten Svenska institutet, berättar TV4.

… I ett kapitel beskrivs även hur positiva svenskar är till Skatteverket, samt hur svensk sjukvård är gratis, även till de som fått avslag på sina asylansökningar och gömmer sig.

– Det är helt orimligt. Om man uttryckligen berättar att man kan få väldigt mycket pengar om man har många barn och man berättar vilka förmåner man har om man stannar kvar i landet illegalt, då skickar man helt enkelt fel signaler om vad Sverige vill vara, och det borde regeringen ta ansvar för, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna till TV4.”

ANNONSE