Kunstbilde

Maurycy Gottlieb (1856-1879)
Olje på lerret, 245 x 192 cm, Kunstmuséet i Tel Aviv.

Maurycy Gottlieb ble født i Drohobycz i Galicia, den gang en del av Østerrike-Ungarn, men nå i Ukraina. Bare femten år gammel kom han inn ved Akademiet i Wien, hvor han ble i tre år. I 1873 gikk veien videre til Kraków, der hans lærer var ingen ringere enn Jan Matejko (1838-1893), og deretter til München. I 1878 besøkte han Roma, der han traff blant andre Henryk Siemiradzki (1843-1902). Dessverre gikk Maurycy Gottlieb bort allerede i 1879, bare 23 år gammel. Det er spekulert rundt hvor vidt det var et kvalifisert selvmord.

Yom Kippur også kjent som Forsoningsdagen, begynner i år ved solnedgang den 8. oktober og slutter ved solnedgang den 9. oktober. I dagens bilde ser vi synagogen i Drohobycz, og alle de avbildede personer var kjent av kunstneren fra hans barn- og ungdom. Tre av personene er selvportretter, den unge mann til høyre for rabbineren med Torah-rullen, og de to gutter til venstre og høyre. Innskriften på Torah-rullen sier omtrent Gitt til minne om vår henfarne lærer og rabbi Mojsze Gottlieb i velsignet erindring 1878. Det er vanskelig å tolke det som annet enn kunstnerens gravskrift over seg selv.

Kunstnerens elskede Laura Rosenfeld (1857-1944), som giftet seg med en annen (og ble enke  i 1909), er gjengitt to ganger, øverst til venstre, og til høyre ved siden av sin mor. Hun klarte en stund å holde seg i skjul i Nederland, men unngikk ikke Ha-Schoah. Hun ble angitt og sendt til Auschwitz. Om hun overlevde reisen er usikkert, Yad Vashem oppgir Westerwald i Tyskland som dødssted, en gang i begynnelsen av april 1944.

ANNONSE

Kunstmuséet i Tel Aviv har en egen side om bildet.

ANNONSE

Læs også

Læs også