Tavle

Morgen ved stranden af Thorvald Niss, 1888 wikipedia commons

Foreningen ser med stor bekymring og afsky på det stigende antal indgreb mod helt fundamentale borgerrettigheder, og de gamle politiske partiers forsøg på at kvæle en for dem ubehagelig debat. 

Vi er dybt bekymrede over pressens følgagtighed, og mener at udtryk som ”Borgernes vagthund” nærmere peger på pressens rolle som politikernes værn mod borgerne, end pressens rolle som borgernes værn mod politiske overgreb. Den nyligt vedtagne L95 kræver, at borgere får objektivt ansvar og selv skal bevise, at ytringer ikke stammer fra en fremmed efterretningstjeneste – i praksis Ruslands. 

Vi har den dybeste foragt for pressens medvirken til politisk korrekthed, og til den massive skjulen af ubehagelige sandheder, herunder problemer forårsaget af forfejlet indvandring i årtier.

Det er en kilde til stor bekymring, at internationale aftaler – konventioner – misbruges og bevidst misfortolkes, og at dybt skadelige aftaler som FN’s Marrakech-aftale og EU’s tilsvarende, forsøgtes lusket igennem uden offentlig debat, og at pressen var helt tavs om dem. Ingen af aftalerne findes i en officiel oversættelse til dansk, da hverken regeringen, EU eller FN mente det var. 

ANNONSE

Begge aftaler ligestiller økonomiske lykkeriddere med ægte flygtninge, begge aftaler taler direkte om meningscensur, og begge aftaler kriminaliserer kritik af den førte politik. 

Ytringsfrihed, herunder ret til at kritisere såvel partier som enkeltpersoner, garanteres i Grundloven da ytringsfrihed er af fundamental betydning for demokratiet. Begge aftaler indeholder grundlovsstridige elementer, og bør alene derfor opsiges med øjeblikkelig virkning.

 

Indvandringens betingelser findes i:

 1. Den europæisk-arabiske dialog 1973
  Islaminfo
 2. Barcelona-erklæringen 1995
  Fri muslimsk indvandring (GDK’s løbeseddel)
  Folketingets EU-Oplysning
 3. Marrakech-erklæringen 2018
  GDK’s oversættelse

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har oversat Marrakesh-Aftalen til dansk, da hverken Udenrigsministeriet eller EU mente, det var nødvendigt. Det mener Grundlovsforeningen Dansk Kultur, da det er fundamentalt vigtigt i et demokrati, at borgerne er velorienterede om regeringens handlinger.
Teksten må viderebringes og citeres, såfremt Grundlovsforeningen Dansk Kultur nævnes som kilde, og der gøres opmærksom på, det ikke er en officiel oversættelse.
Spørgsmål kan sendes til foreningens formand Axel Artke på formand@danskkultur.dk eller til næstformand Peter Krogsten på naestformand@danskkultur.dk

ANNONSE